1.-15. nimetus 15-st

  • DigiEfekt: õpilaste digitehnoloogiate kasutamise piirangud ja reeglid: õpilaste, lapsevanemate ja koolide perspektiiv (limitations and rules for the use of technology: the perspective of students, parents and schools) 

   Puusepp, Marit; Pedaste, Margus (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2022-12)
   Õpilaste digitehnoloogiate (digiseadmete, -keskkondade, -sisu ja interneti) kasutamise reeglite ja piirangute andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb andmetabelitest (“student_devrules ...
  • DigiEfekt: õpilaste koolirahulolu (school satisfaction) 

   Pedaste, Margus (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2022-12)
   Õpilaste koolirahulolu andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb andmetabelist (“schoolsat_data”), kus koodiraamat asub andmefailis teisel lehel ("Codebook"). Lisatud on uuringu instrumenti ...
  • DigiEfekt: õpilaste sotsiaal-emotsionaalsed oskused 

   Einpaul, Piret; Rannastu-Avalos, Meeli; Baucal, Aleksandar; Leijen, Äli (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023)
   Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kahest andmetabelist, kus ühes on esitatud 6. ja 9. klassi õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste enesekohaste ...
  • DigiEfekt: matemaatikapädevus (mathematical competence) 

   Johanson, Marje; Sõrmus, Maarja; Jukk, Hannes; Pedaste, Margus; Baucal, Aleksandar (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Matemaatikapädevuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kolmest tabelist (“math_3_data”; “math_6_data”; “math_9_data”), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste sügisese ja ...
  • DigiEfekt: õpilaste digipädevus (digital competence) 

   Kallas, Külli; Pedaste, Margus (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Digipädevuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb andmetabelist (digicomp_data"), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste sügisese ja kevadise andmekogumise andmed, sh ...
  • DigiEfekt: õpilaste õpipädevus (students’ learning competence) 

   Saks, Katrin; Raave, Doris Kristina; Heintalu, Kõue; Laanemets, Laivi; Remmelg, Mailen; Ilosaar, Alge; Veskus, Kersti (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Õpipädevuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kahest andmetabelist, kus ühes on esitatud 6. ja 9. klassi õpilaste eesti keele, matemaatika ja loodusainete õpipädevuse küsimustike ...
  • DigiEfekt: looduspädevus (science competance) 

   Pedaste, Margus (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Looduspädevuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kolmest tabelist (“science_3_data”; “science_6_data”; “science_9_data”), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste sügisese ja ...
  • DigiEfekt: õpilaste vaimne võimekus (cognitive ability) 

   Silm, Gerli (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Vaimse võimekuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb tabelist (“cognitive_data”), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste andmed, sh konstruktispetsiifilised tunnused, koodiraamat ...
  • DigiEfekt: õpilase õpiärevus (learning related anxiety) 

   Baucal, Aleksandar; Pedaste, Margus (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Õpiärevuse andmekogum on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) andmekollektsioonist. Andmekogum koosneb tabelist (DigiEfekt_student_learning_anxiety), kus on esitatud 3., 6., ja 9. klassi õpilaste andmekogumise andmed, sh koondtunnused. ...
  • DigiEfekt: õpetajate taust, digihoiakud, digivalmidus, enesetõhusus (teacher background information, digital attitudes, digital readiness, self-efficacy) 

   Pedaste, Margus; Leijen, Äli; Puusepp, Marit (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Õpetaja taustatunnuste andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb tabelist (“teacher_data”), kus on esitatud projektis osalenud 3., 6. ja 9. klassi 91 matemaatika, loodusainete ja eesti ...
  • DigiEfekt: digivahendite, õppevara ja sisu kasutamine tundides (use of digital technologies and learning activities in classroom) 

   Saks, Katrin; Pedaste, Margus; Heintalu, Kõue; Laanemets, Laivi; Remmelg, Mailen; Ilosaar, Alge; Veskus, Kersti (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Digitehnoloogiate, -õppekeskkondade ja -sisu kasutamise andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kolmest tabelist, kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi tunnivaatluste ja seotud intervjuude ...
  • DigiEfekt: õpilase suhtluspäevus (communication competence) 

   Uibu, Krista; Kärbla, Triinu; Võik, Ilona (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-05)
   Suhtluspädevuse andmekogum on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) andmekollektsioonist. Andmekogum koosneb kolmest tabelist (“com_3_data”; “com_6_data”; “com_9_data” ), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste sügisese ja ...
  • DigiEfekt: õpilaste isiksuseomadused (student personality) 

   Konstabel, Kenn (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-05)
   Õpilase isiksuseomaduste testi tulemuste andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb tabelist (“personality_data”), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste isiksuseomaduste testi andmed, ...
  • DigiEfekt study: Opiq interaction 

   Opanasenko, Yaroslav; Pedaste, Margus; Siiman, Leo Aleksander (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-05)
   Opiqu andmed on osa Digiefekti projekti (DIGIVARA5) andmekogust, mis koosneb andmefailist (“opiq_data”), mille teisele lehele on lisatud koodiraamat, ning Opiqu teemaraportist (“opiq_report_eng”). E-raamatutest on kiirelt ...
  • Digiefekti projekti koondfail (DigiEfekt project merged data) 

   Pedaste, Margus; Baucal, Aleksandar; Leijen, Äli; Uibu, Krista; Saks, Katrin; Raave, Doris Kristina; Kallas, Külli; Einpaul, Piret; Johanson, Marje; Silm, Gerli; Konstabel, Kenn; Evelyn Kiive; Opanasenko, Yaroslav; Puusepp, Marit; Kärbla, Triinu; Ilona, Võik; Palk, Kristi; Rannastu-Avalos, Meeli; Siiman, Leo; Kõue; Heintalu; Remmelg, Mailen; Laanemets, Laivi; Veskus, Kersti; Ilosaar, Alge; Ausin, Tea; Kasemets, Meriliis; Pähklemäe, Gady (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-05)
   DigiEfekti projekti (DIGIVARA5) koondandmekogu koosneb järgmistest osadest: a) koondandmefail (“digiefekt_merged_data”), mis sisaldab konstruktispetsiifilisi tunnuseid ja taustatunnuseid; b) DigiEfekti uuringu lõppraport ...