Now showing items 1-362 of 362

   Subject
   1970-ndad [3]
   1980-ndad [2]
   1990-ndad [2]
   acoustic phonetics [1]
   activity-based office [1]
   actuator [2]
   Adhesive [1]
   Aerosol and Clouds [1]
   Aerosol cloud impacts [1]
   aerosol-cloud interaction [1]
   aerosol-cloud interactions [1]
   Air chemistry [1]
   Air conductivity [1]
   Air ions [5]
   Air pollution [1]
   Air trace gases [1]
   ajakasutus [1]
   ajalugu [1]
   Aluspõhi [1]
   analüüs [2]
   andmete säilitamine [1]
   animal assisted interventions, Käpp ja Käsi, systematic review, criminal offenders, probation [1]
   animal bones [1]
   annex, questionnaire, language exposure [1]
   anthropogenic climate forcing [1]
   archaeozoology [1]
   archive [1]
   Arctic [2]
   Arctic climate [2]
   articulation [1]
   Artificial Intelligence [1]
   aruanded [2]
   arvuti ja internet [5]
   arvutilingvistika [2]
   Asva [1]
   atmosphere [2]
   Atmospheric aerosol [4]
   atmospheric boundary layer [2]
   Atmospheric Electricity [3]
   Atmospheric electricity [2]
   Atmospheric intermediate ions [1]
   Atmospheric radon [1]
   ATR-FT-IR [1]
   auditory perceptional asymmetry [1]
   Autonomous weapon systems, artificial intelligence, international humanitarian law, ethics, criminal liability, humanity [1]
   avalik arvamus [46]
   avalik ruum [1]
   avatud andmed [1]
   big data [1]
   Bioarchaeology [2]
   Birch bark tar [1]
   bird bones [1]
   Blockchain [1]
   Blockchain Oracles [1]
   Blockchain platforms [1]
   Blockchain-based applications [1]
   Blockhain [1]
   Boreal Baltic coastal meadow [1]
   Boreal environment [1]
   breeding habitat selection [1]
   canopy structure [1]
   Carbon and Oxygen [1]
   CC50 [1]
   Charadrii [1]
   choline [3]
   civic and political participation [4]
   climate change [2]
   Cloud computing [1]
   coarticulation [1]
   compositionality, literalness, Estonian particle verbs [1]
   computational linguistics [2]
   conductive polymer [2]
   Conscript [1]
   context dependent variability [1]
   corpus data [1]
   corpus data, R code, language, motion [1]
   corpus linguistics [2]
   CoSIE [1]
   COVID-19 [1]
   Decentralized applications [1]
   density functional theory [1]
   Devon [1]
   dialogues [1]
   differential scanning calorimetry [1]
   drone survey [1]
   duration [1]
   duration change [1]
   E-ITS [1]
   edutamissüsteemid [1]
   Eesti [4]
   Eesti Infoturbestandard [1]
   eesti keel [2]
   Eesti NSV [1]
   Eesti Raadio [2]
   Eesti Televisioon [2]
   ekskursioonid [1]
   elulaad [5]
   enesearendamine [1]
   eneseteostus [1]
   Environmental datasets [2]
   ergonomics [1]
   erialane areng [1]
   Estonia [2]
   Estonian [2]
   Estonian Information Security Standard [1]
   Estonian language [4]
   European citizenship [4]
   eutectic mixture [1]
   Failure Prediction [1]
   Fault-tolerance [1]
   fiction [2]
   Fire Weather Index [1]
   flex-office [1]
   focus group analysis [1]
   forested landscape [1]
   fuel load [1]
   gelatin [1]
   geminates [2]
   Geoloogia [2]
   geoloogiline kaardistamine [1]
   Geostationary SEVIRI satellite data [1]
   graafikud [1]
   H. Heidemanni nim. trükikoda [1]
   Haapsalu Castle, animal bones, macrofossils, watersieving, floating [1]
   Hand Grip [1]
   haridus [1]
   HIV [1]
   home office [1]
   hydrology [1]
   identiteedid [5]
   identity [4]
   ilmaradari andmed [1]
   ilukirjandus [2]
   Imaging in paleopathology [1]
   Inari Saami [1]
   Infant remains [1]
   information security evaluation [1]
   informatsioon [1]
   infoturbe mõõtmine [1]
   intensity [1]
   intervocalic [1]
   Ion-induced nucleation [1]
   ionic liquid [3]
   joint position error [1]
   juhtimine [1]
   juurdepääs uurimisandmetele [1]
   Kambrium [1]
   karjäärinõustamine [1]
   karjääriplaneerimine [1]
   kaugseire [1]
   kaugseire rakendamine Eestis [1]
   kaugseire rakendused Eestis [1]
   kaugseire rakenduste teostatavus [1]
   keeleteadus [2]
   keeletehnoloogia [2]
   kehakultuur [1]
   kirjandussaated [1]
   Klaipėda Castle [1]
   kodanikuosalus [5]
   Kodavere, sünnimeetrika, 19. sajand [1]
   korpuslingvistika [2]
   kõrgharidus [1]
   kultuuriharrastused [5]
   kultuurisaated [1]
   kunst [1]
   kutseharidus [1]
   kutsenõuandla [1]
   kutseoskused [1]
   kutsepropaganda [1]
   küsitlused [49]
   küsitlusuuring [5]
   küsitlusuuringud [1]
   language [1]
   language processing [2]
   language technology [3]
   laptop [1]
   Late Bronze Age [1]
   LiDAR data [1]
   liikuvus [1]
   linguistics [2]
   Linnaplaneerimine [1]
   Long-term environmental measurements [4]
   Long-term measurements [2]
   maaamet [1]
   majandusareng [1]
   majanduspoliitika [1]
   matkad [1]
   Meadow Mari [1]
   medieval [1]
   Medieval and Early Modern [1]
   meediakasutus [5]
   meediauuringud [3]
   Metabolic bone disease [1]
   MIC [1]
   microbiology [1]
   mikrokliima [1]
   Mismatch negativity [1]
   mismatch negativity [1]
   Mobility distribution [5]
   molecular dynamics [1]
   monument [1]
   morphological analysis [1]
   motion speed [1]
   mulla [1]
   mullastiku kaart [1]
   multimodal speech [1]
   muscle force [1]
   musculoskeletal disorders [2]
   musculoskeletal pain [1]
   muusikasaated [1]
   Nanometer aerosol particles [5]
   neck [1]
   New particle formation in atmosphere [1]
   New-born skeletons [1]
   notebook [1]
   nutika spetsialiseerumise fookusvaldkonnad [1]
   nutika spetsialiseerumise juhtimismudel [1]
   nutikas spetsialiseerumine [1]
   Ny-Ålesund [1]
   office work [1]
   office workers [1]
   One second aged ions [1]
   Ordoviitsium [1]
   pain pressure threshold [1]
   Paleopathology [1]
   Particle size distribution [2]
   päevik [1]
   Pärand [1]
   Päranditurism [1]
   peer review, peer feedback, academic writing groups, doctorate students, hedging devices, social presence [1]
   personalipoliitika [1]
   phase diagram [1]
   phoneme segments [1]
   phonetic annotation [1]
   Phonetics [1]
   phonetics [1]
   Photographic imaging [1]
   physical activity [2]
   Physical Anthropology [2]
   Pitch [1]
   pitch [2]
   pitch change [1]
   Polish Polar Station in Hornsund [1]
   polügraafia [1]
   polypyrrole [2]
   põlvkonnad [1]
   precipitation [1]
   programmid [1]
   prosody [1]
   puhkemajandus [1]
   quality [1]
   quality of segments [1]
   Quantity [1]
   quantity [3]
   quantity processing [1]
   quantity stimuli [1]
   R code [1]
   raadiosaated [1]
   radar [1]
   rain-gauge [1]
   range of motion [1]
   realtive humidity [2]
   reconstruction monitoring [1]
   reed bed [1]
   Reflectance Transformation Imaging [2]
   reforestation [1]
   Reliability [1]
   remote sensing [2]
   remote sensing for construction [1]
   Rickets [1]
   riigikaitse [46]
   RTI Builder [1]
   RTI imaging [2]
   RTI Paleopathology [1]
   RTI Viewer [1]
   RTIBuilder [1]
   RTIViewer [1]
   Saaremaa Island [1]
   saatekavad [1]
   satelliitseire [1]
   Scurvy [1]
   second language acquisition [1]
   Security risks [1]
   segmental duration [2]
   segmental phonetics [1]
   seiresüsteem [1]
   semantika, liikumisverbid, sorteerimiskatse, hiireliigutuste trajektoorid, horisontaalsus/vertikaalsus [1]
   sense embeddings [1]
   Silur [1]
   Size distribution [1]
   skulptuur [1]
   social hackathon [1]
   soil [1]
   soilmap [1]
   sotsiaalkultuurilised probleemid [1]
   sotsiaalsed muutused [5]
   sotsiaalsed vajadused [1]
   Southern Dunlin [1]
   speech corpus [1]
   speech perception [1]
   Spitsbergen [2]
   Spontaneous Speech [1]
   spontaneous speech [1]
   sport [1]
   statistika [1]
   Stratigraafia [1]
   stress [1]
   suhtlemine [1]
   Supplemetation [1]
   surveys [4]
   Svalbard [2]
   Syllable [1]
   Systematic literature review [1]
   tarbimine [5]
   Tartu [1]
   täppissademed [1]
   teadus [1]
   teaduslik uurimistöö [1]
   tehased [1]
   telesaated [1]
   televisioon [1]
   teleworking [1]
   tervis [1]
   tervisesport [1]
   tethersonde soundings [2]
   text mining [1]
   three-way quantity [1]
   toxicity [1]
   tööjõud [1]
   töötajad [1]
   trükikoda [1]
   trükikojad [1]
   trükitööstus [1]
   Turism [1]
   turismireisid [1]
   underspecification [1]
   uurimisandmed Eestis [1]
   uuringud [2]
   ühiskondlik seisund [5]
   ülikoolid [1]
   vaba aeg [1]
   Variation in language [1]
   väärtused [5]
   vertical profiles of air temperature [2]
   vestlus [1]
   visual mismatch response, vMMN, automatic visual processing, affective processing, schematic faces, reliability [1]
   Vitamin D [1]
   VOC, NOx, RH, soil moisture, water potential, Xylem flux, osmotic potentialal [1]
   voice quality [1]
   vowel quality [1]
   Vowels [1]
   water quality [1]
   wet grassland [1]
   wildfire prevention [1]
   wind speed and wind direction [2]
   word embeddings [1]
   word frequency [1]
   word prosody [1]
   work environment [1]
   work-related pain [1]
   youth [4]
   zooarchaeology [1]