Now showing items 1-841 of 841

   Subject
   1970-ndad [3]
   1980-ndad [2]
   1990-ndad [2]
   ab initio calculations [1]
   Academic Writing [1]
   ACL reconstruction [1]
   acoustic phonetics [1]
   activity-based office [1]
   actuator [2]
   Adhesive [1]
   aDNA [1]
   adolescent [1]
   adsorption [1]
   Aerosol and Clouds [1]
   Aerosol cloud impacts [1]
   aerosol-cloud interaction [1]
   Aerosol-cloud interactions [1]
   aerosol-cloud interactions [1]
   Aerosols [1]
   Air chemistry [1]
   Air conductivity [1]
   Air ions [5]
   Air pollution [1]
   Air trace gases [1]
   ajakasutus [1]
   ajalookaardid [1]
   ajalugu [1]
   aktsent [1]
   Alkaline membrane fuel cell [1]
   allveeliuguri mõõtmised [1]
   Aluspõhi [1]
   analüüs [2]
   andmete säilitamine [1]
   animal assisted interventions, Käpp ja Käsi, systematic review, criminal offenders, probation [1]
   animal bones [1]
   animatsioon [1]
   Anion exchange membrane fuel cell [2]
   Anion exchange membrane fuel cell, Electrocatalysis, HMT-PMBI, Non-precious metal catalyst, Oxygen reduction [1]
   Anion exchange membrane fuel cells [1]
   Anion-exchange membrane fuel cell [1]
   anion-exchange membrane fuel cell [1]
   annex, questionnaire, language exposure [1]
   anomaly removal [1]
   anorgaaniline süsinikuringe [1]
   anthropogenic climate forcing [1]
   antibacterial [1]
   APFT [1]
   ArcGIS [1]
   archaeological finds [1]
   archaeological fish bones [1]
   Archaeology [1]
   archaeology [2]
   archaeomalacology [1]
   Archaeothanatology [1]
   archaeozoology [1]
   archive [1]
   Arctic [2]
   Arctic climate [2]
   arheoloogia [2]
   articulation [1]
   artifact [1]
   artifact segmentation [1]
   Artificial Intelligence [1]
   aruanded [2]
   arvuti ja internet [5]
   arvutilingvistika [2]
   arvutuseeskiri [1]
   asustusajalugu [1]
   Asva [1]
   atmosphere [2]
   Atmospheric aerosol [4]
   atmospheric boundary layer [2]
   Atmospheric Electricity [3]
   Atmospheric electricity [2]
   Atmospheric intermediate ions [1]
   Atmospheric radon [1]
   ATR-FT-IR [1]
   auditory perceptional asymmetry [1]
   Autonomous weapon systems, artificial intelligence, international humanitarian law, ethics, criminal liability, humanity [2]
   Autonomous weapon systems, unmanned ground vehicles, laws of war, military ethics [2]
   Autonomous weapon systems, unmanned vehicles, laws of war, military ethics [1]
   autonoomsed mõõtmised [1]
   avalik arvamus [46]
   avalik ruum [1]
   avatud andmed [1]
   äpp [1]
   bagging model [1]
   basicity [1]
   BB-LIFT [1]
   Bibliography [15]
   Bifunctional catalyst [1]
   Bifunctional catalysts [1]
   big data [1]
   big-tech companies [1]
   Bioarchaeology [2]
   Birch bark tar [1]
   bird bones [2]
   Blockchain [1]
   Blockchain Oracles [1]
   Blockchain platforms [1]
   Blockchain-based applications [1]
   Blockhain [1]
   body composition [1]
   Boreal Baltic coastal meadow [1]
   Boreal environment [1]
   brachiopods [1]
   breeding habitat selection [1]
   bright-field microscopy [2]
   brightfield microscopy [1]
   Bulk stable isotopes [1]
   calibration [1]
   Canis familiaris [1]
   canopy structure [1]
   capacity building [1]
   carbide-derived carbons [1]
   Carbon [1]
   Carbon and Oxygen [2]
   Carbon nanofibers [1]
   Carbon nanofibres [2]
   Carbon nanomaterial [2]
   carbon nanotubes [2]
   Case-marking [1]
   CC50 [1]
   Cell segmentation [1]
   Charadrii [1]
   chat corpus [1]
   chemical composition [1]
   Chinese lexical tone [1]
   CHO-K1 [1]
   choline [3]
   CIDOC-CRM [1]
   civic and political participation [4]
   classroom observation data [1]
   Clay briquettes [1]
   Climate change [1]
   climate change [2]
   Climate forcing [1]
   Cloud computing [1]
   CNF [1]
   CO2 partsiaalrõhk [1]
   coarticulation [1]
   Cohabitation [1]
   communication competence [1]
   compositionality, literalness, Estonian particle verbs [1]
   computational linguistics [2]
   conductive polymer [2]
   cone angle [1]
   Conscript [1]
   consumption studies [1]
   context dependent variability [1]
   corpus [1]
   corpus data [2]
   corpus data, R code, language, motion [1]
   corpus linguistics [2]
   CoSIE [1]
   COSMO-RS [2]
   COVID-19 [1]
   CPC angle [1]
   CRF [1]
   cultural dimensions [1]
   Cultural semiotics [1]
   cyanocarbon acids [1]
   datamining [1]
   Decentralized applications [1]
   Deep convolutional neural networks [1]
   deep convolutional neural networks [1]
   deep learning [1]
   density functional theory [1]
   detektorileiud [1]
   Devon [1]
   dialect interviews [1]
   dialects [1]
   dialogues [2]
   differential scanning calorimetry [1]
   DigiEfekt [14]
   Digiefekt [1]
   digihoiakud [1]
   digipädevus [1]
   digitaalkartograafia [1]
   digital competence [1]
   Digital Markets Act [1]
   Digital Services Act [1]
   digitehnoloogiad [1]
   digivalmisolek [1]
   DIGIVARA5 [1]
   Dissertations [3]
   DNA-põhine [1]
   dog [1]
   drone survey [1]
   droon [1]
   duration [2]
   duration change [1]
   e-books [1]
   E-ITS [2]
   Early modern [1]
   early modern [1]
   Early Modern Age [1]
   Early modern classical tradition [3]
   Early Modern Period [2]
   Eastern Baltic [1]
   economic freedom [1]
   eDNA [1]
   edutamissüsteemid [1]
   EDX [1]
   EELIS [1]
   Eesti [17]
   Eesti Infoturbestandard [1]
   eesti keel [3]
   eesti l2 [1]
   eesti mereala [1]
   Eesti NSV [1]
   Eesti Raadio [2]
   Eesti Televisioon [2]
   ekskursioonid [1]
   Electrocatalysis [6]
   electrocatalysis [3]
   electrochemistry [1]
   electronic parameters [1]
   electronic voting [3]
   Electrospinning [4]
   Electrospun carbon nanofibres [1]
   elulaad [5]
   elupaigatüübid [1]
   enesearendamine [1]
   eneseregulatsioon [1]
   eneseteostus [1]
   enesetõhusus [1]
   enterprise surveys [1]
   Environmental datasets [2]
   ergonomics [1]
   erialane areng [1]
   ERRi arhiiv [1]
   Estonia [8]
   Estonian [4]
   Estonian Information Security Standard [1]
   Estonian language [9]
   Estonian Public Boadcasting [1]
   Estonian quantity [1]
   ETAG [1]
   Ethology [1]
   European citizenship [4]
   eutectic mixture [1]
   Failure Prediction [1]
   Fault-tolerance [1]
   Fe-N-C catalyst [1]
   feedback [1]
   fiction [2]
   Fire Weather Index [1]
   firm innovation [1]
   flex-office [1]
   fluency [1]
   Fluorescence anisotropy [1]
   Fluorescence microscopy [1]
   fluorescence microscopy [2]
   Fluorescence polarization [1]
   fluorestsentsi kineetikameetod [1]
   focus group analysis [1]
   forested landscape [1]
   fotosüntees [1]
   frog stories [1]
   fuel load [1]
   fütoplanktoni biomass [1]
   GAFAM [1]
   gas-phase acidity [1]
   gelatin [1]
   geminates [2]
   genealogy [1]
   geofüüsikaline kaugseire [1]
   Geoloogia [2]
   geoloogiline kaardistamine [1]
   Geostationary satellite [1]
   Geostationary SEVIRI satellite data [1]
   glass [1]
   glass production sites [1]
   glassworkers [1]
   glassworks [1]
   GPCR [1]
   graafikud [1]
   graphene [1]
   ground truth [1]
   ground-based measurements [1]
   H. Heidemanni nim. trükikoda [1]
   H2 adsorption [1]
   H2 diffusion [1]
   Haapsalu Castle, animal bones, macrofossils, watersieving, floating [1]
   Hand Grip [1]
   hand grip [1]
   hapestumise indikaator [1]
   hapniku stabiilsete isotoopide (16O, 17O ja 18O) meetod [1]
   haridus [1]
   hariduslikud erivajadused [1]
   haug [3]
   hääldamine [1]
   hääldustreening [1]
   hälbiv käitumine [2]
   hea keskkonnaseisund [1]
   HIV [1]
   hobbyists metal detecting [1]
   hoiakud [1]
   home office [1]
   hoovusmõõtmised [1]
   HR-SEM [1]
   Human bones [1]
   Humanism [3]
   Humanist Greek [3]
   Hunter-gatherer [2]
   hydrology [1]
   ICAP [1]
   identiteedid [5]
   identity [4]
   Ilastik [1]
   ilmaradari andmed [1]
   ilukirjandus [2]
   image analysis [1]
   images [1]
   Imaging in paleopathology [1]
   IMT [1]
   Inari Saami [1]
   induktiivne sisuanalüüs [1]
   industrial archaeology [1]
   Infant remains [1]
   information security evaluation [1]
   informatsioon [1]
   infoturbe mõõtmine [1]
   Inhumation burials [1]
   inimmõju [1]
   inimtekkelised survetegurid [2]
   ink [1]
   intensity [1]
   internet language [1]
   internet speech [1]
   internet voting [3]
   intervjuu [1]
   intervjuud [1]
   intervocalic [1]
   investment needs [1]
   investment readiness [1]
   Ion-induced nucleation [1]
   ionic liquid [3]
   isiksuseomadused [1]
   järeldamisoskus [1]
   joint position error [1]
   Journalism [15]
   juhtimine [1]
   juurdepääs uurimisandmetele [1]
   kalade taastootmisalad [1]
   kalade täiend [1]
   kalavarud [1]
   kalibreerimine [1]
   Kambrium [1]
   karjäärinõustamine [1]
   karjääriplaneerimine [1]
   Kartograafia [1]
   katseline semantika [1]
   kaugseire [3]
   kaugseire rakendamine Eestis [1]
   kaugseire rakendused Eestis [1]
   kaugseire rakenduste teostatavus [1]
   kaugseire seade HySpex [2]
   keeleteadus [3]
   keeletehnoloogia [2]
   kehakultuur [1]
   keskkonna DNA [1]
   keskkonnaparameetrid [1]
   keskkonnaseisundi hindamine [2]
   Khasi [1]
   kinesiophobia [1]
   kirjandussaated [1]
   Klaipėda Castle [1]
   klorofüll-a [1]
   kodanikuosalus [5]
   Kodavere, sünnimeetrika, 19. sajand [1]
   koelmu realiseerunud kvaliteet [1]
   koelmukvaliteet [1]
   kohtvaatlus [1]
   koolikeskkond [2]
   koolirahulolu [1]
   korpus [1]
   korpuslingvistika [2]
   kõrgharidus [1]
   kriminoloogia [2]
   kudealad [3]
   kultuuriharrastused [5]
   kultuurisaated [1]
   kumulatiivne keskkonnamõjude hindamine [2]
   kunst [1]
   kutseharidus [1]
   kutsenõuandla [1]
   kutseoskused [1]
   kutsepropaganda [1]
   küsimustik [6]
   küsimustikud [1]
   küsitlused [49]
   küsitlusuuring [5]
   küsitlusuuringud [1]
   küsiumustik [1]
   lahustunud anorgaaniline süsinik [1]
   land use [1]
   language [1]
   language processing [4]
   language technology [3]
   laptop [1]
   Late Bronze Age [2]
   learning anxiety [1]
   learning competence [1]
   learning competence observation instrument [1]
   LiDAR data [1]
   ligand binding kinetics [1]
   liikuvus [1]
   linguistics [4]
   linkandmed [1]
   Linnaplaneerimine [1]
   linnused [1]
   logiandmed [1]
   Long-term environmental measurements [4]
   Long-term measurements [2]
   loodusdirektiiv [3]
   looduskaitseline seisund [1]
   looduspädevus [1]
   M-N-C catalyst [1]
   M4 muscarinic receptor [2]
   maaamet [1]
   maapealsed mõõtmised [1]
   maatriks-tüüpi ülesanded [1]
   machine learning [1]
   madalaveelised elupaigad [1]
   mageveekalad [2]
   majandusareng [1]
   majanduspoliitika [1]
   matemaatikapädevus [1]
   material culture [1]
   mathematical competence [1]
   matkad [1]
   Maturity model [1]
   Meadow Mari [1]
   Measurement campaigns; Copernicus program; Satellite validation [1]
   Measurement networks; Measurement campaigns; Copernicus supersites; Satellite validation [1]
   media [1]
   MEDIADELCOM [15]
   Medieval [1]
   medieval [2]
   Medieval and Early Modern [1]
   Medieval time [1]
   meediakasutus [5]
   meediauuringud [3]
   mere ökosüsteemid [1]
   merekeskkonna seire [1]
   merepõhja elupaigad [3]
   merepõhja geoloogia [1]
   merepõhja kaevandamine [1]
   mereruumi planeerimine [1]
   merestrateegia raamdirektiiv [4]
   merevee hapsetumine [1]
   merevee seire [1]
   Mesoporous carbon support [1]
   metaanalüüs [1]
   Metabolic bone disease [1]
   metal oxide [1]
   Metal phthalocyanine [3]
   metal phthalocyanines [2]
   metal-detected artefacts [1]
   metatriipkoodistamine [1]
   MIC [1]
   Microbial fuel cell [1]
   microbiology [1]
   Middle Ages [2]
   middle Ordovician [1]
   migrant workers [1]
   mikrokliima [1]
   mimeograph [1]
   miRNome [1]
   Mismatch negativity [1]
   mismatch negativity [2]
   mismatch negativity (MMN) [1]
   Mobility distribution [5]
   MOFs [1]
   molecular dynamics [1]
   Monocrystal XRD [1]
   monument [1]
   morfoloogiline märgendus [1]
   morphological analysis [4]
   morphological annotation [1]
   morphologically annotated text [2]
   morphometrics [2]
   motion [1]
   motion speed [1]
   motivatsioon [1]
   mõjumaatriks [1]
   msi [3]
   MSLQ [1]
   mudelliik [1]
   Muiñ [1]
   mulla [1]
   mullastiku kaart [1]
   multilingual communication [1]
   multilingual corpus [1]
   multimodal speech [2]
   multispectral imaging [3]
   multivariate analysis [1]
   murded [1]
   murdeintervjuud [1]
   muscle force [1]
   muscle strength [1]
   musculoskeletal disorders [2]
   musculoskeletal pain [1]
   musical expertise [1]
   muusikasaated [1]
   N-doped graphene oxide [1]
   N2 adsorption isotherms [1]
   Nanometer aerosol particles [5]
   neck [1]
   New particle formation in atmosphere [1]
   New-born skeletons [1]
   News media research [15]
   Nitrogen [1]
   NMR [1]
   Non-precious metal catalyst [7]
   non-precious metal catalyst [1]
   noored [2]
   normid [1]
   notebook [1]
   Nouns [1]
   nutika spetsialiseerumise fookusvaldkonnad [1]
   nutika spetsialiseerumise juhtimismudel [1]
   nutikas spetsialiseerumine [1]
   nutitelefoni rakendus [1]
   Ny-Ålesund [1]
   Occasional poetry [3]
   office work [1]
   office workers [1]
   ohvrikslangemine [2]
   olemituvastus [1]
   One second aged ions [1]
   open government [2]
   optiline kaugseire [2]
   Orations [3]
   ordination model [1]
   Ordoviitsium [1]
   ortofotod [2]
   otoliit [1]
   overwrite [1]
   Oxygen evolution reaction [3]
   oxygen evolution reaction [2]
   Oxygen reduction [6]
   oxygen reduction [1]
   Oxygen reduction reaction [4]
   oxygen reduction reaction [3]
   oysters [1]
   õigekeelsus [1]
   õigusrikkumised [2]
   õpiärevus [1]
   õpilaste vaimne võimekus [1]
   õpipädevus [1]
   õpistrateegiad [1]
   pain pressure threshold [1]
   palaeotemperature [1]
   Paleopathology [1]
   palladium catalyst [1]
   parchment [1]
   parliamentary speech [1]
   participatory budgeting [1]
   Particle size distribution [2]
   päevik [1]
   Pärand [1]
   Päranditurism [1]
   Pd catalyst [1]
   peer review, peer feedback, academic writing groups, doctorate students, hedging devices, social presence [1]
   PEMFC [1]
   perception of vowel duration [1]
   personalipoliitika [1]
   pH mõõtmised [1]
   phase diagram [1]
   phoneme frequency [1]
   phoneme segments [1]
   phonetic annotation [2]
   Phonetics [1]
   phonetics [1]
   Phosphane [1]
   phosphanes [1]
   Phosphazene [1]
   Phosphonium ylide [1]
   photocatalytic [1]
   Photographic imaging [1]
   photography [2]
   physical activity [3]
   Physical Anthropology [2]
   piirav vahendamine [1]
   pilootala [1]
   pinnavee seisund [1]
   Pitch [1]
   pitch [4]
   pitch change [1]
   pitch perception [1]
   placenta [1]
   planeerimisoskus [1]
   plant-available phosphorus [1]
   plasma assisted deposition [1]
   podcast [1]
   Polish Polar Station in Hornsund [1]
   polügraafia [1]
   polüseemia [1]
   polycyano compounds [1]
   polypyrrole [2]
   post-medieval archaeology [3]
   põhikool [14]
   Põhjasõda [1]
   põlvkonnad [1]
   praimer [1]
   precipitation [1]
   pregnancy [1]
   primaarproduktsioon [1]
   programmid [1]
   prosody [1]
   Proteomics [1]
   puhkemajandus [1]
   qPCR meetod [1]
   quality [1]
   quality of segments [1]
   Quantity [1]
   quantity [3]
   quantity processing [1]
   quantity stimuli [1]
   quasi-elastic neutron scattering [1]
   R code [1]
   raadiosaated [1]
   radar [1]
   radio shows [1]
   radioaktiivse süsiniku ( 14C) meetod [1]
   rahvateadus [1]
   rain-gauge [1]
   Random forest [2]
   range of motion [1]
   rannikumeri [2]
   rannikuturism [1]
   ränivetikad [1]
   realtive humidity [2]
   reconstruction monitoring [1]
   Red clay [1]
   reed bed [1]
   Reflectance Transformation Imaging [2]
   reforestation [1]
   Reformation [3]
   Reliability [1]
   remote sensing [2]
   remote sensing for construction [1]
   Requirements engineering [2]
   Ribosome [1]
   Rickets [1]
   riigikaitse [46]
   ringmajandus [1]
   RITA [1]
   Rivers [1]
   RTI Builder [1]
   RTI imaging [2]
   RTI Paleopathology [1]
   RTI Viewer [1]
   RTIBuilder [1]
   RTIViewer [1]
   ruumianalüüs [1]
   Saaremaa Island [1]
   saatekavad [1]
   SAMR [1]
   Sand [1]
   satelliitseire [1]
   science competence [1]
   Scurvy [1]
   second language acquisition [1]
   Security evaluation [1]
   Security risks [1]
   segmental duration [2]
   segmental phonetics [1]
   seire [1]
   seiresüsteem [1]
   seismoakustiline profiil [1]
   sekveneerimine [1]
   self-narratives [1]
   semantika [1]
   semantika, liikumisverbid, sorteerimiskatse, hiireliigutuste trajektoorid, horisontaalsus/vertikaalsus [1]
   sense embeddings [1]
   SEVIRI [1]
   Shad Khla [1]
   Shungite [1]
   siirdekalad [2]
   Silur [1]
   sinimajandus [1]
   sinine biotehnoloogia [1]
   sinise kasvu strateegia [1]
   Size distribution [1]
   skulptuur [1]
   small finds [1]
   social enterpreneurship [1]
   social finance market [1]
   social hackathon [1]
   social-emotional skills [1]
   SOGOLAS [1]
   soil [1]
   soilmap [1]
   soorollid [1]
   sotsiaal-emotsionaalsed oskused [1]
   sotsiaalkultuurilised probleemid [1]
   sotsiaalsed muutused [5]
   sotsiaalsed vajadused [1]
   sotsiolingvistiline pädevus [1]
   Southern Dunlin [1]
   space [1]
   speech corpus [5]
   speech perception [1]
   speech rate [1]
   speed [2]
   Spitsbergen [2]
   spoken Estonian [2]
   spoken language [2]
   Spontaneous Speech [1]
   spontaneous speech [2]
   sport [1]
   stable isotope analysis [1]
   Stable isotopes [1]
   stable isotopes [1]
   statistika [1]
   steric parameters [1]
   Stratigraafia [1]
   stress [1]
   student cognitive ability [1]
   Study of Greek [2]
   suhted sõpradega [1]
   suhted vanematega [1]
   suhtlemine [1]
   suhtluspädevus [1]
   supplementation [1]
   Supplemetation [1]
   SurfBee ujuvrobot [1]
   surveys [4]
   süntaktiline analüüs [1]
   Svalbard [2]
   Syllable [1]
   Systematic literature review [1]
   Taani Hindamisraamat [1]
   taastootmisalad [1]
   Talet Makri [1]
   Tamula settlement and burial site [1]
   taphonomy [1]
   tarbimine [5]
   Tartu [2]
   täppissademed [1]
   teacher digital attitudes [1]
   teacher self-efficacy [1]
   teadus [1]
   teaduslik uurimistöö [1]
   teenager language [1]
   tehased [1]
   tekstimõistmine [1]
   telesaated [1]
   televisioon [1]
   teleworking [1]
   terminioloogia [1]
   tervis [1]
   tervisesport [1]
   test [4]
   testid [1]
   tethersonde soundings [2]
   text [1]
   text mining [1]
   Therinia Makri [1]
   three-way quantity [1]
   time aligned annotation [1]
   topsoil phosphorus mapping [1]
   toxicity [1]
   tööjõud [1]
   töötajad [1]
   transcription [2]
   transcriptions [2]
   Transition metal oxide, Graphene nanoribbons, Nitrogen-doped carbon, Oxygen reduction reaction, Oxygen evolution reaction, Zinc-air battery [1]
   trükikoda [1]
   trükikojad [1]
   trükitööstus [1]
   tsüanobakterid [1]
   turgutusalad [2]
   Turism [1]
   turismireisid [1]
   tüpoloogia [1]
   U-Net [1]
   underspecification [1]
   Unmanned ground vehicles, autonomous weapons systems, military decision-making process, command and control (C2), military ethics, LOAC [1]
   UR-CG072 [1]
   Urban studies [1]
   urinary microRNAs [1]
   Usability Inspection Method [2]
   use of digital technilogy [1]
   Uudepanga laht [1]
   uurimisandmed Eestis [1]
   uurimislaeva läbivoolusüsteem [1]
   uuringud [2]
   ühiskondlik seisund [5]
   üldleeliselisus [1]
   ülikoolid [1]
   vaatlus [2]
   vaatlused [1]
   vaba aeg [1]
   validation [1]
   valideerimine [1]
   van Dorni batomeer [1]
   vanaDNA [1]
   vanemlik vahendamine [1]
   Variation in language [1]
   väärtused [5]
   veebipõhine tööriist [2]
   veepoliitika raamdirektiiv [1]
   vertical profiles of air temperature [2]
   vesiviljelus [1]
   vestlus [1]
   Viljandi [1]
   visual mismatch negativity, vMMN, schematic faces, gaze direction, eyebrow angle, emotion [1]
   visual mismatch response, vMMN, automatic visual processing, affective processing, schematic faces, reliability [1]
   Vitamin D [2]
   Vitamin D, severe deficiency, military training, physical performace [1]
   VOC, NOx, RH, soil moisture, water potential, Xylem flux, osmotic potentialal [1]
   voice quality [2]
   vowel quality [1]
   Vowels [1]
   võõrliikide tuvastamine [2]
   Water [1]
   water quality [1]
   Weretiger [1]
   wet grassland [1]
   White clay [1]
   wildfire prevention [1]
   wind speed and wind direction [2]
   window glass [1]
   word embeddings [1]
   word frequency [2]
   word prosody [1]
   work environment [1]
   work-related pain [1]
   Written and spoken corpus [1]
   youth [4]
   Zeolitic imidazolate framework [1]
   Zinc-air battery [3]
   zinc-air battery [1]
   zooarchaeology [7]
   Zoosemiotics [1]
   ZrO2 [1]