Now showing items 1-16 of 16

  • Programmi RITA tegevuse 1 projekti „Eseme- ja mobiilsidevõrgu kaitse simuleerimine küberharjutusväljal“ lõppraport 

   Mäeots, Mario; Preden, Jürgo; Kuusk, Tanel; Jakovits, Pelle; Reintam, Aare; Livenson, Ilja (University of Tartu, The Institute of EducationUniversity of Tartu, The Institute of Computer Science, 2022)
   The project was commissioned by the Estonian Research Council to support the goals of the Estonian Ministry of Defence. The project was funded through the European Regional Development Fund program "Strengthening of ...
  • DigiEfekt: õpilaste digitehnoloogiate kasutamise piirangud ja reeglid: õpilaste, lapsevanemate ja koolide perspektiiv (limitations and rules for the use of technology: the perspective of students, parents and schools) 

   Puusepp, Marit; Pedaste, Margus (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2022-12)
   Õpilaste digitehnoloogiate (digiseadmete, -keskkondade, -sisu ja interneti) kasutamise reeglite ja piirangute andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb andmetabelitest (“student_devrules ...
  • DigiEfekt: õpilaste koolirahulolu (school satisfaction) 

   Pedaste, Margus (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2022-12)
   Õpilaste koolirahulolu andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb andmetabelist (“schoolsat_data”), kus koodiraamat asub andmefailis teisel lehel ("Codebook"). Lisatud on uuringu instrumenti ...
  • DigiEfekt: õpilaste sotsiaal-emotsionaalsed oskused 

   Einpaul, Piret; Rannastu-Avalos, Meeli; Baucal, Aleksandar; Leijen, Äli (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023)
   Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kahest andmetabelist, kus ühes on esitatud 6. ja 9. klassi õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste enesekohaste ...
  • DigiEfekt: matemaatikapädevus (mathematical competence) 

   Johanson, Marje; Sõrmus, Maarja; Jukk, Hannes; Pedaste, Margus; Baucal, Aleksandar (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Matemaatikapädevuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kolmest tabelist (“math_3_data”; “math_6_data”; “math_9_data”), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste sügisese ja ...
  • DigiEfekt: õpilaste digipädevus (digital competence) 

   Kallas, Külli; Pedaste, Margus (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Digipädevuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb andmetabelist (digicomp_data"), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste sügisese ja kevadise andmekogumise andmed, sh ...
  • DigiEfekt: õpilaste õpipädevus (students’ learning competence) 

   Saks, Katrin; Raave, Doris Kristina; Heintalu, Kõue; Laanemets, Laivi; Remmelg, Mailen; Ilosaar, Alge; Veskus, Kersti (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Õpipädevuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kahest andmetabelist, kus ühes on esitatud 6. ja 9. klassi õpilaste eesti keele, matemaatika ja loodusainete õpipädevuse küsimustike ...
  • DigiEfekt: looduspädevus (science competance) 

   Pedaste, Margus (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Looduspädevuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kolmest tabelist (“science_3_data”; “science_6_data”; “science_9_data”), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste sügisese ja ...
  • DigiEfekt: õpilaste vaimne võimekus (cognitive ability) 

   Silm, Gerli (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Vaimse võimekuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb tabelist (“cognitive_data”), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste andmed, sh konstruktispetsiifilised tunnused, koodiraamat ...
  • DigiEfekt: õpilase õpiärevus (learning related anxiety) 

   Baucal, Aleksandar; Pedaste, Margus (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Õpiärevuse andmekogum on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) andmekollektsioonist. Andmekogum koosneb tabelist (DigiEfekt_student_learning_anxiety), kus on esitatud 3., 6., ja 9. klassi õpilaste andmekogumise andmed, sh koondtunnused. ...
  • DigiEfekt: õpetajate taust, digihoiakud, digivalmidus, enesetõhusus (teacher background information, digital attitudes, digital readiness, self-efficacy) 

   Pedaste, Margus; Leijen, Äli; Puusepp, Marit (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Õpetaja taustatunnuste andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb tabelist (“teacher_data”), kus on esitatud projektis osalenud 3., 6. ja 9. klassi 91 matemaatika, loodusainete ja eesti ...
  • DigiEfekt: digivahendite, õppevara ja sisu kasutamine tundides (use of digital technologies and learning activities in classroom) 

   Saks, Katrin; Pedaste, Margus; Heintalu, Kõue; Laanemets, Laivi; Remmelg, Mailen; Ilosaar, Alge; Veskus, Kersti (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Digitehnoloogiate, -õppekeskkondade ja -sisu kasutamise andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kolmest tabelist, kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi tunnivaatluste ja seotud intervjuude ...
  • DigiEfekt: õpilase suhtluspäevus (communication competence) 

   Uibu, Krista; Kärbla, Triinu; Võik, Ilona (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-05)
   Suhtluspädevuse andmekogum on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) andmekollektsioonist. Andmekogum koosneb kolmest tabelist (“com_3_data”; “com_6_data”; “com_9_data” ), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste sügisese ja ...
  • DigiEfekt: õpilaste isiksuseomadused (student personality) 

   Konstabel, Kenn (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-05)
   Õpilase isiksuseomaduste testi tulemuste andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb tabelist (“personality_data”), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste isiksuseomaduste testi andmed, ...
  • DigiEfekt study: Opiq interaction 

   Opanasenko, Yaroslav; Pedaste, Margus; Siiman, Leo Aleksander (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-05)
   Opiqu andmed on osa Digiefekti projekti (DIGIVARA5) andmekogust, mis koosneb andmefailist (“opiq_data”), mille teisele lehele on lisatud koodiraamat, ning Opiqu teemaraportist (“opiq_report_eng”). E-raamatutest on kiirelt ...
  • Digiefekti projekti koondfail (DigiEfekt project merged data) 

   Pedaste, Margus; Baucal, Aleksandar; Leijen, Äli; Uibu, Krista; Saks, Katrin; Raave, Doris Kristina; Kallas, Külli; Einpaul, Piret; Johanson, Marje; Silm, Gerli; Konstabel, Kenn; Evelyn Kiive; Opanasenko, Yaroslav; Puusepp, Marit; Kärbla, Triinu; Ilona, Võik; Palk, Kristi; Rannastu-Avalos, Meeli; Siiman, Leo; Kõue; Heintalu; Remmelg, Mailen; Laanemets, Laivi; Veskus, Kersti; Ilosaar, Alge; Ausin, Tea; Kasemets, Meriliis; Pähklemäe, Gady (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-05)
   DigiEfekti projekti (DIGIVARA5) koondandmekogu koosneb järgmistest osadest: a) koondandmefail (“digiefekt_merged_data”), mis sisaldab konstruktispetsiifilisi tunnuseid ja taustatunnuseid; b) DigiEfekti uuringu lõppraport ...