Now showing items 1-4 of 4

  • Eesti Rahvusringhäälingu raadiosaadete korpus 

   Lippus, Pärtel; Alumäe, Tanel; Orasmaa, Siim; Tsepelina, Katrin; Lindström, Liina (Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 2023-11-13)
   Korpus koosneb ERR-i raadiosaadetest ja nende transkriptsioonidest. Korpuses on 53 000 raadiosaadet kogukestusega 16 tuhat tundi, mis on salvestatud vahemikus 1930–2022. Salvestused on transkribeeritud Tallinna Tehnikaülikooli ...
  • Eesti taskuhäälingukorpus 

   Lippus, Pärtel; Alumäe, Tanel; Orasmaa, Siim; Pilvik, Maarja-Liisa; Lindström, Liina (Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 2023-11-17)
   Korpus koosneb eesti taskuhäälingusaadetest ja nende transkriptsioonidest. Korpuses on kokku 10 633 episoodi 184 erinevast taskuhäälingust, kogukestusega 10 918 tundi, mis on salvestatud vahemikus 2018–2022. Salvestused ...
  • Kõnetempo ja -soravuse varieerumine eesti keeles (data) 

   Lippus, Pärtel; Pilvik, Maarja-Liisa; Lõo, Kaidi; Lindström, Liina (University of Tartu, Institute of Estonian and General Linguistics, 2024)
   Siin repositooriumis on kõnetempo ja -soravuse andmestikud ja nende analüüsiks kasutatud R kood, mida on kasutatud artiklis: Pärtel Lippus, Maarja-Liisa Pilvik, Kaidi Lõo, Liina Lindström. 2024. Kõnetempo ja -soravuse ...
  • Suuline eesti keel arvudes. Sagedusandmestikud 

   Lippus, Pärtel; Lõo, Kaidi; Malmi, Anton; Pilvik, Maarja-Liisa (Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 2024-05-31)
   Siin repositooriumis on projekti "Suuline eesti keel arvudes" raames koostatud sagedusandmestikud, mis kirjeldavad suulist eesti keelt. Andmestikud põhinevad Eesti keele spontaanse kõne korpusel, Teismeliste Keel Eestis ...