EST

Instituudi põhiülesanne on teha õppe- ning teadus- ja arendustööd ning osutada ühiskonnale vajalikke teenuseid eesti keele, soome-ugri keelte ja üldkeeleteaduse alal.

ENG

The Institute of Estonian and General Linguistics conducts in-depth teaching and world-class research on Estonian and related languages in comparison with other world languages.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vene emakeelega õppijate häälduskorpus 

  Malmi, Anton; Leppik, Katrin (Tartu Ülikool, Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituut, 2024-06-11)
  Projekti raames koguti erineva keeletaseme ja -taustaga eesti keele õppijatelt häälduskorpus. Salvestused korpuse jaoks tehti enne ja pärast hääldustreeningut ning hääldustreeningu ajal. Hääldustreeninguks kasutati ...
 • Suuline eesti keel arvudes. Sagedusandmestikud 

  Lippus, Pärtel; Lõo, Kaidi; Malmi, Anton; Pilvik, Maarja-Liisa (Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 2024-05-31)
  Siin repositooriumis on projekti "Suuline eesti keel arvudes" raames koostatud sagedusandmestikud, mis kirjeldavad suulist eesti keelt. Andmestikud põhinevad Eesti keele spontaanse kõne korpusel, Teismeliste Keel Eestis ...
 • Estonian Teen Language Corpus 

  Vihman, Virve-Anneli; Pilvik, Maarja-Liisa; Mandel, Aive; Kängsepp, Annika; Aigro, Mari; Koreinik, Kadri; Praakli, Kristiina; Lindström, Liina (Institute of Estonian and General Linguistics, University of Tartu, 2023)
  Estonian Teen Language Corpus (Eesti teismeliste keele korpus) is a corpus representing spoken and written language data, collected from Estonian teenagers (ages 9-18) between 2019-2023. The corpus consists of four types ...
 • Kõnetempo ja -soravuse varieerumine eesti keeles (data) 

  Lippus, Pärtel; Pilvik, Maarja-Liisa; Lõo, Kaidi; Lindström, Liina (University of Tartu, Institute of Estonian and General Linguistics, 2024)
  Siin repositooriumis on kõnetempo ja -soravuse andmestikud ja nende analüüsiks kasutatud R kood, mida on kasutatud artiklis: Pärtel Lippus, Maarja-Liisa Pilvik, Kaidi Lõo, Liina Lindström. 2024. Kõnetempo ja -soravuse ...
 • Eesti taskuhäälingukorpus 

  Lippus, Pärtel; Alumäe, Tanel; Orasmaa, Siim; Pilvik, Maarja-Liisa; Lindström, Liina (Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 2023-11-17)
  Korpus koosneb eesti taskuhäälingusaadetest ja nende transkriptsioonidest. Korpuses on kokku 10 633 episoodi 184 erinevast taskuhäälingust, kogukestusega 10 918 tundi, mis on salvestatud vahemikus 2018–2022. Salvestused ...

View more