Now showing items 1-2 of 2

  • Kõnetempo ja -soravuse varieerumine eesti keeles (data) 

   Lippus, Pärtel; Pilvik, Maarja-Liisa; Lõo, Kaidi; Lindström, Liina (University of Tartu, Institute of Estonian and General Linguistics, 2024)
   Siin repositooriumis on kõnetempo ja -soravuse andmestikud ja nende analüüsiks kasutatud R kood, mida on kasutatud artiklis: Pärtel Lippus, Maarja-Liisa Pilvik, Kaidi Lõo, Liina Lindström. 2024. Kõnetempo ja -soravuse ...
  • Suuline eesti keel arvudes. Sagedusandmestikud 

   Lippus, Pärtel; Lõo, Kaidi; Malmi, Anton; Pilvik, Maarja-Liisa (Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 2024-05-31)
   Siin repositooriumis on projekti "Suuline eesti keel arvudes" raames koostatud sagedusandmestikud, mis kirjeldavad suulist eesti keelt. Andmestikud põhinevad Eesti keele spontaanse kõne korpusel, Teismeliste Keel Eestis ...