Now showing items 1-3 of 3

  • Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine 

   Veemaa, Jaanus; Pulk, Kristjan; Sepp, Veiko; Espenberg, Siim (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, 2021)
   Uuringu "Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine" lõpparuanne ja lisad. Uuringu tulemusel loodi nutika spetsialiseerumise (NS) juhtimismudel ning selle osana NS fookusvaldkondade (FV) arengu seiresüsteem. ...
  • “Käpp ja Käsi“ programmiga sarnased loomi kaasavad sekkumised ja nende mõju õigusrikkujatele: teaduskirjanduse süstemaatiline analüüs 

   Tamm, Gerly (MTÜ Käpp ja Käsi, 2021-02)
   Scientific literature includes numerous studies that describe animal-assisted interventions. However, the impact of programs that resemble the Estonian correctional pilot-program „Paw and Hand“ on offenders is unknown. ...
  • OGP voting cases 

   Dmytro, Khutkyy (Johan Skytte Institute of Political Studies, ECePS ERA Chair in e-Governance and Digital Public Services, University of Tartu, Estonia, 2022-01)
   The dataset is the overall sample of countries that have reportedly practiced voting for choosing Open Government Partnership (OGP) commitments during their co-creation processes in 2014 through 2020.