Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsifailid:

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt info:eu-repo/semantics/embargoedAccess