Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsifailid:

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt info:eu-repo/semantics/restrictedAccess