ISRD on rahvusvaheline noorte eneseraporteeritud hälbiva käitumise uuring.

Laste ja noorte hälbiva käitumise ja ohvrikslangemise leviku hindamiseks on rahvusvahelisi hälbiva käitumise uuringuid (ISRD) viidud üle maailma läbi alates 90ndatest aastastest. Eesti on varem osalenud uuringu kahes laines: 2006. aastal teises (ISRD2) laines ja 2014. aastal kolmandas laines (ISRD3), varasemad uuringud on Justiitsministeeriumi tellimusel viinud läbi Tartu Ülikool.

Uuringu neljas laine (ISRD4) viiakse läbi perioodil 2021–2023 ja selles osaleb eeldatavalt üle 40 riigi. Rahvusvahelist ISRD uurimisvõrgustikku koordineerib ISRD korralduskomitee, kuhu Eestist kuulub Tartu Ülikooli õigusteaduskonna teadur Anna Markina. ISRD uuringu regulaarne läbiviimine tagab süsteemse noorte õigusrikkumiste ja ohvrikslangemise seire ning võimaldab paremini planeerida noorte õigusrikkumiste ennetamisega seotud tegevusi. Noorte õigussüsteemi sattumise ennetamine on uute kriminaalpoliitika põhialuste aastani 2030 kohaselt üheks peamiseks kriminaalpoliitika prioriteediks.

Uuringu baasil on ilmunuid hulgaliselt rahvusahelise levikuga publikatsioone.

Recent Submissions

  • ISRD4 uuring Eestis 

    Markina, Anna; Žarkovski, Beata; Murakas, Rein (Tartu Ülikooli õigusteaduskond, 2024-04-26)
    Rahvusvahelise uuringu ISRD Eesti 4. laine aruanne
  • ISRD4 Eesti andmestik 

    Markina, Anna; Žarkovski, Beata; Murakas, Rein (Tartu Ülikooli õigusteaduskond, 2024-04-26)
    Rahvusvahelise noorte eneseraporteeritud hälbiva käitumise uuringu ISRD 4. laine Eesti andmestik (2023).