Collections in this community

Recent Submissions

 • Riigikaitse ja avalik arvamus 2019-10_11 

  Kivirähk, Juhan (2019-10)
  EV Kaitseministeeriumi tellitud regulaaruuringu "Riigikaitse ja avalik arvamus" andmestik 2019-10_11
 • Mina. Maailm. Meedia 2011 

  Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Kiisel, Maie; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauristin, Marju; Lõhmus, Maarja; Masso, Anu; Männiste, Tiiu; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Reinsalu, Kristina; Runnel, Pille; Seppel, Külliki; Siibak, Andra; Tammpuu, Piia; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin (2011)
 • Mina. Maailm. Meedia 2008 

  Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Kiisel, Maie; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauristin, Marju; Lõhmus, Maarja; Masso, Anu; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Reinsalu, Kristina; Runnel, Pille; Seppel, Külliki; Siibak, Andra; Tammpuu, Piia; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin (2008)
 • Mina. Maailm. Meedia 2014 

  Harro-Loit, Halliki; Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Kello, Katrin; Kiisel, Maie; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauristin, Marju; Leppik, Marianne; Masso, Anu; Männiste, Tiiu; Opermann, Signe; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Rämmer, Andu; Seppel, Külliki; Siibak, Andra; Tammpuu, Piia; Uibu, Marko; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin (2014)
 • Mina. Maailm. Meedia 2005 

  Jakobson, Valeria; Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Korts, Külliki; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauk, Epp; Lauristin, Marju; Harro-Loit, Halliki; Lõhmus, Maarja; Masso, Anu; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Runnel, Pille; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin (2005)

View more