Collections in this community

  • MeeMa

    Uuringut Mina. Maailm. Meedia (MeeMa) on Tartu Ülikooli MeeMa uurimisrühm (küsitlusfirmade abiga) korraldanud viiel korral – aastatel 2002, 2005, 2008, 2011 ja 2014.
  • Riigikaitse ja avalik arvamus 2000-2019

    Kaitseministeeriumi poolt tellitava uuringu "Riigikaitse ja avalik arvamus" andmestikud

Recent Submissions

View more