Show simple item record

dc.contributor.authorSilm, Gerli
dc.coverage.spatialEestien
dc.coverage.spatialEstoniaen
dc.date.accessioned2023-05-23T17:00:58Z
dc.date.available2023-05-23T17:00:58Z
dc.date.issued2023-04
dc.identifier.urihttps://datadoi.ee/handle/33/546
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.23673/re-412
dc.descriptionREADME-fail (ing k) on leitav DigiEfekti kollektsiooni “Koondfaili” juurest.en
dc.description.abstractVaimse võimekuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb tabelist (“cognitive_data”), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste andmed, sh konstruktispetsiifilised tunnused, koodiraamat asub andmetabeli teisel lehel ("Codebook"). Lisatud on uuringu instrumenti ja tulemusi kirjeldav raport (“cognitive_report_est”). Vaimse võimekuse all peetakse muuhulgas silmas võimet teha loogilisi järeldusi, planeerida, mõelda abstraktselt, mõista kirjutatut, lahendada probleemülesandeid. Õpilaste vaimset võimekust hinnati DigiEfekti valimil uuringu jooksul ühel korral põhiuuringu käigus (ajavahemikus 24.11.2021 – 21.04.2022). Vaimsete võimete mõõtmiseks kasutati kahte alltesti Koolipsühholoogide testist (Kikas et al., 2016). Alltest „Järeldamine: kujundid“ koosneb maatriks-tüüpi ülesannetest, millega mõõdetakse järeldamisoskust, laiemalt mitteverbaalseid võimeid. Alltest „Siil“ mõõdab planeerimisoskust, kuid kitsamalt ka teisi täidesaatvaid funktsioone: tähelepanu, töömälu, pidurdusprotsesse, matemaatilisi teadmisi (arvu mõiste, arvude järgnevus). Edasistes analüüsides kasutatakse vaimse võimekuse alltestide tulemusi kontrollmuutujatena.en
dc.description.abstract[ENG] The cognitive ability data set is part of the Digiefekt project (DIGIVARA5) aggregated data set. The data set comprises a table (“cognitive_data”) presenting the third-, sixth- and ninth-grade students’ data, incl. construct-specific variables; the codebook is found on the second sheet of the data table ("Codebook"). There is also the report on the study instrument and results (“cognitive_report_est”). Among other things, cognitive ability refers to one’s ability to draw logical conclusions, plan, think in abstract terms, understand written information and solve problem tasks. Students’ cognitive ability was assessed on the Digiefekt sample once in the course of the study, during the main study (in the period 24.11.2021 – 21.04.2022). To measure students’ cognitive ability, two sub-tests were used from the School Psychologists’ test (Kikas et al., 2016). The sub-test “Matrices” consists of matrix-type assignments measuring the deduction skill, more broadly, nonverbal abilities. The sub-test “Hedgehog” measures the planning skill, but also other executive functions: attention, working memory, inhibitory processes, mathematical knowledge (the concept of number, numerical sequence). In further analyses, the results of the cognitive ability sub-tests will be used as control variables.
dc.description.abstractRaporti soovituslik viide eestikeelses allikas: Silm, G. (2022). DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – vaimne võimekus .Tartu Ülikool. https://datadoi.ee/handle/33/54
dc.description.abstractRaporti soovituslik viide ingliskeelses allikas: Silm, G. (2022). DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – digipädevus [Report of the DigiEfekt project – cognitive ability]. University of Tartu. https://datadoi.ee/handle/33/546
dc.formatPDFen
dc.formatXLSXen
dc.publisherTartu Ülikooli haridusteaduste instituuten
dc.relationDIGIVARA5en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDigiEfekten
dc.subjectõpilaste vaimne võimekusen
dc.subjectstudent cognitive abilityen
dc.subjectmaatriks-tüüpi ülesanded
dc.subjectplaneerimisoskus
dc.subjectjäreldamisoskus
dc.subjectEesti
dc.subjectpõhikool
dc.subjecttest
dc.titleDigiEfekt: õpilaste vaimne võimekus (cognitive ability)en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/dataseten
dc.typeReporten


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess