EST

Kliinilise meditsiini instituudi põhiülesanne on teha õppe-, teadus- ja arendustööd kliinilise meditsiini alal ning selle siduserialadel.

ENG

The main task of the Institute of Clinical Medicine is to conduct teaching, research and development activities in its disciplines and related disciplines. Most of the clinical subjects of the Medicine programme are taught at the Institute of Clinical Medicine.

Valdkonna alamvaldkonnad

Valdkonna andmekogumid

Viimati lisatud