Esimene Eesti Naiste Tervise Uuring viidi läbi koostöös Soome teadlastega aastal 2004. Uuringut rahastasid Eesti Teadusfond (grant 5456), Soome Sotsiaal- ja Tervishoiu Uurimis- ja Arenduskeskus (STAKES) (leping Tartu Ülikooliga 03118), Eesti Haridus- ja Teadusministeerium (SF0182641s04 ja SF0940026s07) ja Baltic Sea Task Force (PHC030).

Teine Eesti Naiste Tervise Uuring toimus 2014. aastal projekti “Eesti naisrahvastiku seksuaalse ja reproduktiivse riskikäitumise mõjurid, suundumused, ennetus- ja sekkumisvõimalused (ESTRE)” raames, mida toetas Euroopa Regionaalarengu fond Eesti Teadusagentuuri programmi TerVE kaudu.

Uuringutega saab tutvuda kodulehel.

Kolmas Eesti Naiste Tervise Uuring on plaanis läbi viia 2024.a. Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi toetusel.

Uuringul on Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomtee luba nr 226/T-7 (19.06.2013).

Collections in this community