EST

Õpingud usuteaduskonnas annavad ruumi tegelemiseks tõe ja elu tähenduse küsimustega, toetavad iseenda tundmaõppimist ja kasvamist ning aitavad orienteeruda ja edukalt tegutseda tänapäeva kultuuriliselt mitmekesises maailmas.

ENG

Teaching at the School of Theology and Religious Studies is research-based and the specific research topics vary from Ancient Near East religions to the relationship of science and religion and the sociological study of contemporary religious trends in Estonia.

Valdkonna andmekogumid