Missioon

DataDOI missioon on säilitada ja levitada Eesti teadlaste loodud teadusandmeid kõikvõimalikest uurimisvaldkondadest. Peamine eesmärk on tagada, et teadusandmed oleksid leitavad, ligipääsetavad, koostöövõimelised ning taaskasutatavad. DataDOI rikastab avatud teadusandmete säilitamise kaudu akadeemilist kvaliteeti ja koostööd, toetab uuenduslikke lahendusi ning üleüldist teadusliku materjali kasutamist.

Repositooriumi eesmärk

DataDOI on institutsionaalne teadusandmete repositoorium, mida haldab Tartu Ülikooli raamatukogu. DataDOI koondab kõikvõimalike valdkondade teadusandmeid ning seisab avatud teaduse ja FAIR-printsiipide (Findable - leitavad, Accessible - juurdepääsetavad, Interoperable - koostöövõimelised, Reusable - taaskasutatavad) edendamise eest. DataDOI on mõeldud teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks. Iga DataDOI-s säilitatav andmekogum saab DataCite Eesti Konsortsiumi kaudu DOI (digitaalse püsiidentifikaatori).