1. Eesmärk
 2. DataDOI on Tartu Ülikoolile kuuluv teadusandmete repositoorium, mida haldab Tartu Ülikooli raamatukogu.

  DataDOI meeskonna jaoks on väga oluline töödelda repositooriumi kasutajate isikuandmeid seaduslikult, läbipaistvalt ja konfidentsiaalselt. Seega järgime Tartu Ülikooli andmekaitsetingimusi.

  Isikuandmete töötlemine teadusandmete avaldamiseks DataDOI repositooriumis on avalikes huvides toimuv tegevus.

  Tartu Ülikooli põhikirja järgi on TÜ eesmärk muuhulgas teaduse edendamine ning teadusel põhinevate avalike teenuste arendamine, teaduslike ja museoloogiliste kogude täiendamine, nende teaduslik läbitöötamine ning säilitamine, tagades neile avalikkuse juurdepääsu.

  Avatud teadus ja avatud teadusandmed on avalik hüvis, mis soodustab ühiskonna huvides tehtavat teaduslikku uurimistööd. Teadustulemused on läbipaistvad ja teadusandmeid saab taaskasutada järgmistes uuringutes.

  DataDOI-s on teadusandmed üldjuhul avalikud, kuid privaatsussätted võimaldavad seada neid nähtavaks ainult andmete kogujale või ainult töörühma liikmetele.

 3. Isikuandmed DataDOI repositooriumis
 4. Isikuandmed võivad esineda kolmes kohas:

  1. Isikuandmed, mida kogutakse DataDOI teenuse pakkumiseks
  2. Isikuandmed andmefailide metaandmetes
  3. Isikuandmed andmefailides
 5. Isikuandmed, mida kogutakse DataDOI teenuse pakkumiseks
 6. DataDOI repositooriumis olevate vaba juurdepääsuga andmete vaatamiseks ja allalaadimiseks ei ole vaja ennast kasutajaks registreerida.

  Andmete üleslaadimiseks on vaja sisse logida kas Tartu Ülikooli kasutajatunnustega või e-posti aadressi ja salasõnaga.

 7. Isikuandmed, mille annavad kasutajad ise
 8. Logides sisse TÜ kasutajatunnusega registreeritakse isiku nimi ja e-posti aadress.

  Registreerumisel e-posti aadressiga peab esitama oma ees- ja perekonnanime ning looma parooli (min 8 tähemärki: numbrid, ladina tähed). Konto omanik vastutab ise parooli salajas hoidmise eest.

  Registreerumisel saab valida suhtlemise keele ja vabatahtlikult võib esitada oma telefoninumbri.

  Nende isikuandmete kogumise eesmärk on kasutajate tuvastamine, nende konto haldamine ja vajadusel ühenduse võtmine näiteks teavitamiseks või sisestatud teadusandmete verifitseerimiseks. Sisse loginud isiku nime ja kasutajanime on võimalus ja õigus näha ainult repositooriumi administraatoritel, et täita oma töölepingust tulenevaid kohustusi.

  Enne DataDOI kasutajaks registreerumist tuleb tutvuda DataDOI andmekaitsetingimustega ning kinnitada nendega nõustumist.

  Anonüümsed, teise isiku nimel või libakontode loomine ei ole lubatud. Ühel isikul ei tohi olla rohkem kui üks konto.

  Meiliaadressile saadetakse link, mille abil registreerumine lõpule viia. Kinnituskiri sisaldab ka kontaktandmeid, millele saab vajadusel abi saamiseks pöörduda.

  DataDOI kasutajakontosid saavad kustutada ainult repositooriumi administraatorid.

 9. Isikuandmed, mida kogub tehnoloogia
 10. DataDOI repositoorium kogub kasutajate arvutite IP-aadresse ning järgmist infot repositooriumi külastuste kohta: keel, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem ja selle versioon, navigeerimistee, külastuse kestus, külastatud leheküljed ning teenuste kasutamine. Seda infot kasutatakse anonümiseeritult teaduslikel ja statistilistel eesmärkidel, teenuse arendamiseks, teenuse turundamiseks, reklaamimiseks ja rahataotluste esitamisel.

 11. Isikuandmed metaandmetes
 12. Avatud repositooriumi üks põhiprintsiipe on see, et andmekogumi metaandmed on vabalt kättesaadavad ka juhul, kui andmed on mingil põhjusel suletud.

  Metaandmed, sh isikuandmed, esitab andmed üles laadinud isik ise.

  Metaandmetes on kohustuslik näidata andmekogu loojate ja panustajate (andmete koguja, andmehaldur jne) nimed ning seotus mõne teadusasutuse või projektiga, soovitatavalt ka ORCID identifikaator.

  Need on vajalikud selleks, et oleks selge, kes on andmekogu autorid ja nendel kõigil oleks võimalik saada tsiteeringuid ning seega tunnustust kogu oma töö eest. Soovitatavate ja väga vajalike metaandmete hulka kuuluvad ka andmetega seotud kuupäevad, geograafilised koordinaadid ja tehniline informatsioon.

  Tuleb tähele panna, et metaandmete omavaheline kombineerimine ja agregeerimine (eri allikatest kogutud andmete töötlus nende väljendamiseks koondkujul) võib tuua välja uut teavet andmete autorite kohta ja seega rikkuda nende privaatsust. Vt ptk „Tehnilised metaandmed ja privaatsus“.

 13. Tehnilised metaandmed ja privaatsus
 14. Tehnilised metaandmed on näiteks andmed mitmesuguste mobiilsete seadmete kohta, mida kasutatakse välitöödel. Samuti seadmete genereeritud metaandmed.

  Kasutades tööriista Metadata2Go võib teada saada, milliseid metaandmeid sisaldavad näiteks pildi- ja videofailid. Nende hulka kuuluvad kasutatud seadme täpne kirjeldus ning andmefaili loomise kuupäev ja asukoht. Muude metaandmetega agregeerimisel võivad need kujutada otsest ohtu isiku varale ning turvalisusele, kirjeldades isiku valduses olevat vara, asukohta ja harjumusi. Metaandmete toimetamine enne andmete avalikustamist on andmete koguja ülesanne ja vastutus.

  DataDOI platvormil on rakendatud asjakohased tehnilised ja korralduslikud kaitsemeetmed kasutajate turvalisuse tagamiseks (Lõimitud andmekaitse, IKÜM art.25).

 15. Isikuandmed andmefailides
 16. DataDOI vastutab üleslaetavate andmete turvalise säilitamise eest, kuid ei vastuta andmefailide sisu, sh teadlase enda poolt avalikustatud isikuandmete eest.

  Andmekaitsetingimuste muutumisest teatatakse DataDOI veebilehel. Kui registreerunud kasutajale muutunud tingimused ei ole vastuvõetavad, siis ta saab DataDOI teenuste kasutamise lõpetada, kuid juba sisestatud ja litsentseeritud andmeid tagasi võtta ei ole võimalik.

  DataDOI kaudu saab andmestikke siduda teiste teenusepakkujate platvormidega (OpenAIRE, DataCite, ORCID), millele kehtivad nende andmekaitsetingimused, mis on leitavad vastavatelt veebilehtedelt. Nende eest ei ole DataDOI vastutav.

 17. Küsimuste korral pöörduda
 18. evelin.arust@ut.ee

  Pöördujalt küsitakse meiliaadressi ja küsimuse sisu. Vastus säilitatakse, et tagada DataDOI teenuse osutamine ja arendamine.