Show simple item record

dc.contributor.authorOpanasenko, Yaroslav
dc.contributor.authorPedaste, Margus
dc.contributor.authorSiiman, Leo Aleksander
dc.coverage.spatialEestien
dc.coverage.spatialEstoniaen
dc.date.accessioned2023-05-24T11:30:59Z
dc.date.available2023-05-24T11:30:59Z
dc.date.issued2023-05
dc.identifier.urihttps://datadoi.ee/handle/33/553
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.23673/re-419
dc.description.abstractOpiqu andmed on osa Digiefekti projekti (DIGIVARA5) andmekogust, mis koosneb andmefailist (“opiq_data”), mille teisele lehele on lisatud koodiraamat, ning Opiqu teemaraportist (“opiq_report_eng”). E-raamatutest on kiirelt saanud tõhus õppevahend, mis on leidnud Eesti põhikoolides laialdast kasutust. Enne 2021/22. õppeaastat oli Opiq kasutusel kõigis Eesti koolides (üle 500 kooli). Tingituna e-raamatu kui õppevahendi populaarsusest tõusetub kohe mitu küsimust: kas e-raamatud on tõesti hariduses nii efektiivsed? Mil määral erinevad moodsad e-raaamatud oma trükitud analoogidest ning milles see erinevus seisneb? Millised on e-raamatute kasutamise käitumuslikud mustrid? E-õpikute haridusliku efektiivsuse teema on püsinud teaduskirjanduses aktuaalne üle kümne aasta. E-raamatud võivad parandada õppematerjalide kättesaadavust (Yaya, 2015), samuti võivad need aidata õpilastel õppematerjalidest “süsteemsemalt” aru saada (Noor, Embong, & Ridhuan, 2012), hõlbustada õpilaste ligipääsu informatsioonile ning kardinaalselt muuta lugemis- ning informatsiooni analüüsimise protsesse (Blummer & Kenton, 2020). MacNish’i jt (2017) uuring tõestab e-raamatute efektiivsust probleemipõhises õppes. Samuti on näidatud, et interaktiivsete, multimeedia elemente sisaldavate e-raamatute kasutamine loodusainetes toob kaasa õpilaste uudishimu olulise kasvu (Herianto et al., 2022). Paraku on enamikus uuringutes, mis käsitlevad e-raamatute kasutamist õppimises, pööratud üsna vähe tähelepanu e-raamatute logiandmete analüüsimisele (Ogata, 2015). On aga väga tähtis uurida, kuidas neid andmeid e-raamatute sisu ja hariduse kvaliteedi parandamiseks kasutada saaks. Klassikalised andmeanalüüsi meetodid võivad siin osutuda ebapiisavaks (Cerezo et al., 2020). Seepärast kasutati meetoditena järjestusanalüüsi ja protsessikaevet - uuriti õpilaste käitumuslikke mustreid Opiqu kasutamisel ja selgitati välja, millised strateegiad on e-raamatute kasutamisel efektiivsed.en
dc.description.abstract[ENG] Opiq data is part of the DigiEfekt project (DIGIVARA5) dataset. It consists of a data file (“opiq_data”) with a codebook on sheet 2 and an Opiq theme report (“opiq_report_eng”). E-Books have quickly turned from a trendy and curious novelty into an effective educational tool that is widely used in Estonian basic schools. All of Estonia’s 500+ schools had used Opiq until the study year 2021/2022. Given the popularity of the E-Book as a pedagogical tool, several questions immediately arise: are E-Books really that effective in education? How much do modern E-Books differ from their printed analogues, and what is the difference? What behavioural patterns of interaction with E-Books exist? The topic of the effectiveness of the use of electronic workbooks in education has remained relevant in the scientific literature over the past decade. E-Books can ease obtaining educational materials (Yaya, 2015); they can also help students understand learning materials “more systematically” (Noor, Embong, & Ridhuan, 2012); E-Books can enhance students’ access to information and can also help “revolutionize the processes of reading, analyzing information” (Blummer & Kenton, 2020). A study by MacNish et al. (2017) confirms the effectiveness of the use of E-Books in problem-based learning; also, there appears to be a significant increase in student curiosity in Science courses when using interactive multimedia E-Books (Herianto et al., 2022). However, as Ogata (2015) mentioned, most studies dedicated to E-book-based learning pay little attention to analysing the e-book data logs. However, it is imperative to investigate how these logs can be used to improve E-Books’ content and the quality of learning and education. The use of classical data analysis methods in this field may not be sufficient (Cerezo et al., 2020). Therefore, sequence analysis and process mining were used to study clusters of students based on their behavioural patterns of interaction with Opiq and identify effective strategies for interacting with the E-Book.
dc.description.abstractRaporti soovituslik viide: Opanasenko, Y., & Pedaste, M., Siiman, L. (2022). Report on the results of DigiEfekt study: Opiq interaction. Tartu, Tartu Ülikool. http://doi.org/10.23673/re-419
dc.formatPDFen
dc.formatXLSXen
dc.language.isoenen
dc.publisherTartu Ülikooli haridusteaduste instituuten
dc.relationDIGIVARA5en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdataminingen
dc.subjecte-booksen
dc.subjectDigiEfekt
dc.titleDigiEfekt study: Opiq interactionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/dataseten
dc.typeReporten
dcterms.subjectjärjestusanalüüs
dcterms.subjectpõhikool
dcterms.subjectEesti
dcterms.subjectlogiandmed


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess