Horisont 2020 projekt nimega CCVS (01.12.2020–30.11.2022)

Projekti eesmärgiks on kirjeldada Copernicus programmi Sentinel (nii parasjagu töötavate kui ka tulevikus käivitatavate) satelliitide poolt kogutavate kaugseireandmete usaldusväärsuse tagamise (kalibreerimise ja valideerimise e. Cal/Val) üldpõhimõtted ning vajalik infrastruktuur. Projekti rahastab Euroopa Komisjon, juhtpartner on ACRI ST SAS (Prantsusmaa), lisaks veel 14 partnerit EL riikidest, sh TÜ Tartu observatoorium.

Recent Submissions

 • Copernicus Cal/Val Solution: Copernicus measurement network and supersites 

  Ligi, Martin; Tison, Céline; Raynal, Matthias; Labroue, Sylvie; Nencioli, Francesco; Pflug, Bringfried; Gielen, Bert; Lambert, Jean-Christopher; Papale, Dario; Tack, Frederik; Holzwarth, Stefanie; Compernolle, Steven; Mazière, Martine; Sha, Mahesh Kumar; Verhoelst, Tijl; Clerc, Sebastien (CCVS Consortium, 2023-01-29)
  Dokumendi eesmärgiks on leida olemasolevate Copernicus missiooni kalibreerimise ja valideerimismõõtmiste kitsaskohti ja pakkuda võimalikke lahendusi.
 • Copernicus Cal/Val Solution: Field and Aerial Campaigns 

  Holzwarth, S.; Bes, C.; Pflug, B.; Sha, M.K.; Tack, F.; Tison, C.; Bachmann, M.; Clerc, S.; Lambert, J.C.; Mota, B.; Ligi, Martin; Vendt, Riho (CCVS Consortium, 2021-05-26)
  Dokumendi eesmärgiks oli kokku koguda informatsioon olemasolevate ja tulevaste mõõtekampaaniate kohta, mis on kasutatavad Copernicus missiooni satelliidiandmete kalibreerimiseks ja valideerimiseks.
 • Copernicus Cal/Val Solution: Systematic Ground-Based Measurements 

  Ligi, Martin; Tison, C.; Mazière, M.; Sha, M.K.; Pflug, B.; Aun, Margit; Bachmann, M.; Bès, C.; Boy, F.; Clerc, S.; Compernolle, S.; Gielen, B.; Guinle, T.; Holzwarth, S.; Jakobson, Erko; Lambert, J.-C.; Lanconelli, C.; Papale, D.; Sanders, R.; Steinhoff, T.; Roozendael, M. (CCVS Consortium, 2021-05-31)
  Ülevaate raport olemasolevatest regulaarselt töötavatest kalibreerimise ja valideerimise mõõtejaamadest ja võrgustikest Euroopas ja mujal maailmas. Raportis kirjeldatakse valitud jaamasid ja võrgustikke – üldine informatsioon, ...
 • Copernicus Cal/Val Solution: Recommendations for R&D activities on instrumentation technologies 

  Aun, Margit; Sha, M.K.; Tack, F.; Tison, C.; Meygret, A.; Maziere, M.; Bachmann, M.; Bes, C.; Boersma, K.F.; Clerc, S.; Dick, A.; Ferrec, Y.; Fix, A.; Hajduch, G.; Holzwarth, S.; Jakobson, Erko; Kuhn, J.; Labroue, S.; Lacrouts, C.; Ligi, Martin; Merlaud, A.; Nencioli, F.; Pflug, B.; Pierangelo, C.; Raynal, M.; Raynal, T.; Tilstra, G. (CCVS Consortium, 2022-06-02)
  Raport Euroopa Liidu kaugseire programmi Copernicus raames kasutusel olevatest kalibreerimise ja valideerimise tehnoloogiatest ja puudujääkidest. Raportis antakse soovitusi uurimis- ja arendustegevusteks tehnoloogia ...