EST

Tartu observatooriumi põhiülesanne on õppe-, teadus- ja arendustöö ning ühiskonnale vajalike teenuste osutamine astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia alal ning nende siduserialadel.

ENG

The principal area of activity of The University of Tartu Tartu Observatory is the research and experimental development on natural sciences to promote science in the fields of astronomy, remote sensing and space technology, provide research-based services in these areas, be a reliable partner in the international networks, train young scientists and extend the natural-scientific worldview.

Collections in this community

 • CCVS

  H2020 projekt Copernicus CAL/VAL Solution
 • RITA Kaugseire

  Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel.

Recent Submissions

 • Copernicus Cal/Val Solution: Copernicus measurement network and supersites 

  Ligi, Martin; Tison, Céline; Raynal, Matthias; Labroue, Sylvie; Nencioli, Francesco; Pflug, Bringfried; Gielen, Bert; Lambert, Jean-Christopher; Papale, Dario; Tack, Frederik; Holzwarth, Stefanie; Compernolle, Steven; Mazière, Martine; Sha, Mahesh Kumar; Verhoelst, Tijl; Clerc, Sebastien (CCVS Consortium, 2023-01-29)
  Dokumendi eesmärgiks on leida olemasolevate Copernicus missiooni kalibreerimise ja valideerimismõõtmiste kitsaskohti ja pakkuda võimalikke lahendusi.
 • Copernicus Cal/Val Solution: Field and Aerial Campaigns 

  Holzwarth, S.; Bes, C.; Pflug, B.; Sha, M.K.; Tack, F.; Tison, C.; Bachmann, M.; Clerc, S.; Lambert, J.C.; Mota, B.; Ligi, Martin; Vendt, Riho (CCVS Consortium, 2021-05-26)
  Dokumendi eesmärgiks oli kokku koguda informatsioon olemasolevate ja tulevaste mõõtekampaaniate kohta, mis on kasutatavad Copernicus missiooni satelliidiandmete kalibreerimiseks ja valideerimiseks.
 • Copernicus Cal/Val Solution: Systematic Ground-Based Measurements 

  Ligi, Martin; Tison, C.; Mazière, M.; Sha, M.K.; Pflug, B.; Aun, Margit; Bachmann, M.; Bès, C.; Boy, F.; Clerc, S.; Compernolle, S.; Gielen, B.; Guinle, T.; Holzwarth, S.; Jakobson, Erko; Lambert, J.-C.; Lanconelli, C.; Papale, D.; Sanders, R.; Steinhoff, T.; Roozendael, M. (CCVS Consortium, 2021-05-31)
  Ülevaate raport olemasolevatest regulaarselt töötavatest kalibreerimise ja valideerimise mõõtejaamadest ja võrgustikest Euroopas ja mujal maailmas. Raportis kirjeldatakse valitud jaamasid ja võrgustikke – üldine informatsioon, ...
 • Copernicus Cal/Val Solution: Recommendations for R&D activities on instrumentation technologies 

  Aun, Margit; Sha, M.K.; Tack, F.; Tison, C.; Meygret, A.; Maziere, M.; Bachmann, M.; Bes, C.; Boersma, K.F.; Clerc, S.; Dick, A.; Ferrec, Y.; Fix, A.; Hajduch, G.; Holzwarth, S.; Jakobson, Erko; Kuhn, J.; Labroue, S.; Lacrouts, C.; Ligi, Martin; Merlaud, A.; Nencioli, F.; Pflug, B.; Pierangelo, C.; Raynal, M.; Raynal, T.; Tilstra, G. (CCVS Consortium, 2022-06-02)
  Raport Euroopa Liidu kaugseire programmi Copernicus raames kasutusel olevatest kalibreerimise ja valideerimise tehnoloogiatest ja puudujääkidest. Raportis antakse soovitusi uurimis- ja arendustegevusteks tehnoloogia ...
 • Meretaseme väljad: satelliitaltimeetria ja mudelprognoos 

  Maljutenko, Ilja; Raudsepp, Urmas; Uiboupin, Rivo (2020)

View more