Show simple item record

dc.contributor.authorKotta, Jonne
dc.contributor.authorFetissov, Mihhail
dc.contributor.authorKõivupuu, Anneliis
dc.contributor.authorVaher, Annaleena
dc.contributor.authorLiversage, Kiran
dc.contributor.authorKotta, Emil
dc.contributor.authorKotta, Mihkel
dc.contributor.authorSzava-Kovats, Robert
dc.coverage.spatialEesti merealaen
dc.date.accessioned2022-06-05T16:35:08Z
dc.date.available2022-06-05T16:35:08Z
dc.date.issued2021-01
dc.identifier.urihttps://datadoi.ee/handle/33/470
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.23673/re-343
dc.description.abstractInimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ebaselge, kuid mis väärivad väga suurt tähelepanu, kuna ohustatud on ökosüsteemide mitmekesisus, terviklikkus ja toimimine. Mereökosüsteemide tervikliku majandamise käigus tuleb teadlikult vältida erinevate merekasutuste jaoks ebasobivat ruumieraldust ning selle läbi vähendada mere ökosüsteemidele avalduvat survet. Selle eesmärgi täitmine pole aga lihtne, kuna ökosüsteemide mitmekesiseid tagasiside mehhanisme ei ole võimalik kirjeldada lihtsate prognoosimudelitega ja paljude keskkonnamõju aspektide kohta on teaduslik informatsioon endiselt üsna puudulik. Inimtekkeliste survetegurite kumulatiivsete mõjude analüüs võimaldab süsteemselt analüüsida inimtegevuste mõju looduskeskkonnale. Kumulatiivset mõju defineeritakse siin kui erinevate inimtegevuste ja nendest inimtegevustest tulenevate survete koosmõju ökosüsteemidele. Usaldusväärsete prognooside saamiseks peab kumulatiivsete mõjude hindamine lähtuma alusteadmistest erinevate survetegurite ja loodusväärtuste vahelistest põhjus-tagajärg seostest. Veelgi enam, selline teoreetiline raamistik peab võimaldama eritüübiliste ja keerukate vastastikmõjude kirjeldamist, kuna survetegurite mõju elustikule ei avaldu üldjuhul aditiivselt (üksikelementide liitmise kaudu), vaid on kirjeldatav keerukate interaktsioonidega.en
dc.formatPDFen
dc.language.isoeten
dc.publisherTartu Ülikoolen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkumulatiivne keskkonnamõjude hindamineen
dc.subjectveebipõhine tööriisten
dc.subjectinimtekkelised surveteguriden
dc.subjectmere ökosüsteemiden
dc.titleVeebipõhine tööriist hindamaks survetegurite kumulatiivset mõju loodusväärtusteleen
dc.title.alternativeDeliverable 4.2.1. An easy-to-use online tool that calculates cumulative impacts of multiple pressures on key nature assets in pilot areas
dc.typeReporten


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • mereRITA
    Projekt mereRITA kestab 01.01.2019-31.12.2021

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess