Now showing items 1-90 of 90

   Subject
   allveeliuguri mõõtmised [1]
   anorgaaniline süsinikuringe [1]
   arvutuseeskiri [1]
   autonoomsed mõõtmised [1]
   äpp [1]
   CO2 partsiaalrõhk [1]
   DNA-põhine [1]
   droon [1]
   eDNA [1]
   EELIS [1]
   eesti mereala [1]
   elupaigatüübid [1]
   fluorestsentsi kineetikameetod [1]
   fotosüntees [1]
   fütoplanktoni biomass [1]
   geofüüsikaline kaugseire [1]
   hapestumise indikaator [1]
   hapniku stabiilsete isotoopide (16O, 17O ja 18O) meetod [1]
   haug [3]
   hea keskkonnaseisund [1]
   hoovusmõõtmised [1]
   inimmõju [1]
   inimtekkelised survetegurid [2]
   kalade taastootmisalad [1]
   kalade täiend [1]
   kalavarud [1]
   kaugseire [2]
   kaugseire seade HySpex [2]
   keskkonna DNA [1]
   keskkonnaparameetrid [1]
   keskkonnaseisundi hindamine [2]
   klorofüll-a [1]
   koelmu realiseerunud kvaliteet [1]
   koelmukvaliteet [1]
   kohtvaatlus [1]
   kudealad [3]
   kumulatiivne keskkonnamõjude hindamine [2]
   lahustunud anorgaaniline süsinik [1]
   loodusdirektiiv [3]
   looduskaitseline seisund [1]
   madalaveelised elupaigad [1]
   mageveekalad [2]
   mere ökosüsteemid [1]
   merekeskkonna seire [1]
   merepõhja elupaigad [3]
   merepõhja geoloogia [1]
   merepõhja kaevandamine [1]
   mereruumi planeerimine [1]
   merestrateegia raamdirektiiv [4]
   merevee hapsetumine [1]
   merevee seire [1]
   metaanalüüs [1]
   metatriipkoodistamine [1]
   mõjumaatriks [1]
   mudelliik [1]
   nutitelefoni rakendus [1]
   optiline kaugseire [2]
   ortofotod [2]
   otoliit [1]
   pH mõõtmised [1]
   pilootala [1]
   pinnavee seisund [1]
   praimer [1]
   primaarproduktsioon [1]
   qPCR meetod [1]
   radioaktiivse süsiniku ( 14C) meetod [1]
   rahvateadus [1]
   rannikumeri [2]
   rannikuturism [1]
   ränivetikad [1]
   ringmajandus [1]
   seire [1]
   seismoakustiline profiil [1]
   sekveneerimine [1]
   siirdekalad [2]
   sinimajandus [1]
   sinine biotehnoloogia [1]
   sinise kasvu strateegia [1]
   SurfBee ujuvrobot [1]
   taastootmisalad [1]
   tsüanobakterid [1]
   turgutusalad [2]
   Uudepanga laht [1]
   uurimislaeva läbivoolusüsteem [1]
   üldleeliselisus [1]
   van Dorni batomeer [1]
   veebipõhine tööriist [2]
   veepoliitika raamdirektiiv [1]
   vesiviljelus [1]
   võõrliikide tuvastamine [2]