Projekti „Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine pilootalal“ (mereRITA) eesmärgiks on arendada mereala seire-, analüüsi- ja hindamismeetodeid, mis aitavad merestrateegia ja Euroopa Liidu loodusdirektiivi nõuetest lähtuvalt hinnata mereala seisundit ning seda mõjutavaid survetegureid.

Projekti koduleht.

Projekt mereRITA kestab 01.01.2019-31.12.2021

Recent Submissions

 • Sinimajanduse arendamise asukoha valiku kriteeriumid 

  Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2021)
  Sinimajandus, mis hõlmab otseselt kõiki ookeanide ja meredega seotud majandustegevusi, annab ELis tööd üle 4 miljonile inimesele ja moodustab 1,3 % ELi SKPst. Traditsioonilised sinimajanduse sektorid, sealhulgas kalandus, ...
 • Eesti merekeskkonna seireprogrammi täiendamise ettepanek 

  Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2022)
  Eesti merekeskkonna seire allprogrammi arendamisel on väga oluline roll olnud just rahvusvaheliselt kokku lepitud merekeskkonna kaitsmise ja seisundi hindamise kohustustel nagu 1992.a vastu võetud Läänemere piirkonna ...
 • Majanduslikult oluliste poolsiirdekalade koelmualade seisundi modelleerimine muutuvate keskkonnatingimuste ja survetegurite foonil 

  Rohtla, Mehis; Kotta, Jonne; Svirgsden, Roland; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2021)
  Käesoleva töö eesmärgiks oligi välja selgitada kvantitatiivsed seosed erinevate keskkonnaparameetrite, inimmõju ja kalade taastootmisalade toimimise vahel ning salvestada parimad seosed andmemudelina. Sõltumatutest ...
 • Veebipõhine tööriist hindamaks survetegurite kumulatiivset mõju loodusväärtustele 

  Kotta, Jonne; Fetissov, Mihhail; Kõivupuu, Anneliis; Vaher, Annaleena; Liversage, Kiran; Kotta, Emil; Kotta, Mihkel; Szava-Kovats, Robert (Tartu Ülikool, 2021-01)
  Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ...
 • Survetegurite kumulatiivsete mõjude hindamise raamistik 

  Kotta, Jonne; Liversage, Kiran; Szava-Kovats, Robert; Kotta, Emil; Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2019-12)
  Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ...

View more