Now showing items 1-4 of 4

  • Läänemere klorofüll-a algoritm 

   Soomets, Tuuli; Kutser, Tiit (Tartu Ülikool, 2021-01)
   Fütoplanktoni biomass on üks põhilisi veekogude eutrofeerumise indikaatoreid. Kõige levinum parameeter, mille abil fütoplanktoni biomassi hinnatakse on planktonis leiduva pigmendi klorofüll-a kontsentratsioon. Mõõtmiste ...
  • Optilise kaugseire kasutamine kalade kude- ja turgutusalade kaardistamisel 

   Herkül, Kristjan; Rohtla, Mehis; Svirgsden, Roland; Vahtmäe, Ele; Kutser, Tiit; Kotta, Jonne; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2020-05)
   Madala rannikuvee ja sisevee põhjasubstraadi ja -elustiku kaardistustööde läbiviimine kasutades ainult tavapäraseid kohtvaatluseid on kulukas ja aeganõudev, sest mootorpaatidega proovipunktide külastamine võib olla ohtlik ...
  • Optilise kaugseire kasutamine merepõhja elupaikade kaardistamisel 

   Herkül, Kristjan; Vahtmäe, Ele; Kutser, Tiit (Tartu Ülikool, 2020-04)
   Madala rannikuvee ja sisevee põhjasubstraadi ja -elustiku kaardistustööde läbiviimine kasutades ainult tavapäraseid kohtvaatluseid on kulukas ja aeganõudev, sest mootorpaatidega proovipunktide külastamine võib olla ohtlik ...
  • Primaarproduktsiooni hindamine kaugseire abil 

   Soomets, Tuuli; Kutser, Tiit (Tartu Ülikool, 2021-01)
   Kogu ökosüsteemi produktiivsuse alus on primaarproduktsioon ehk esmasproduktsioon (PP, primary production). See on autotroofide poolt fotosünteesiprotsessis toodetud orgaaniline aine (seotud energia hulk moodustatud ...