Now showing items 1-2 of 2

  • Optilise kaugseire kasutamine kalade kude- ja turgutusalade kaardistamisel 

   Herkül, Kristjan; Rohtla, Mehis; Svirgsden, Roland; Vahtmäe, Ele; Kutser, Tiit; Kotta, Jonne; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2020-05)
   Madala rannikuvee ja sisevee põhjasubstraadi ja -elustiku kaardistustööde läbiviimine kasutades ainult tavapäraseid kohtvaatluseid on kulukas ja aeganõudev, sest mootorpaatidega proovipunktide külastamine võib olla ohtlik ...
  • Optilise kaugseire kasutamine merepõhja elupaikade kaardistamisel 

   Herkül, Kristjan; Vahtmäe, Ele; Kutser, Tiit (Tartu Ülikool, 2020-04)
   Madala rannikuvee ja sisevee põhjasubstraadi ja -elustiku kaardistustööde läbiviimine kasutades ainult tavapäraseid kohtvaatluseid on kulukas ja aeganõudev, sest mootorpaatidega proovipunktide külastamine võib olla ohtlik ...