EST

Õppetöös väärtustab õigusteaduskond nii teooreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Loengutes arutatakse õigusvaldkondade aluspõhimõtete üle praktiliste kaasuste najal ning seminarides harjutatakse õigusaktide tõlgendamist ja õigusvaidluste praktilist rakendamist.

ENG

The School of Law incorporates the bulk of Estonia’s legal research potential and actively participates in shaping Estonia’s legal policy. The academic staff of the School of Law has published many articles important for the development of Estonia’s statehood and legal doctrine, more than a hundred legal monographs, textbooks and teaching aids.

Collections in this community