EST

Instituut tegeleb ka aktiivselt teadustööga ning on avatud partnerlussuhetele nii ülikooli- ja riigisiseselt kui ka -väliselt. Korraldatakse seminare, millest võivad osa võtta kõik huvilised. Instituut asub alates 2020. aastast uudses Delta keskuses, kuhu on loodud moodne ja mitmekülgne teadus- ja õpikeskkond.

ENG

The priority of the Institute of Mathematics and Statistics is to make sure mathematicians and statisticians are represented in Estonia in the future. The institute is active in research and is open to collaboration with fellow institutes and universities.

Valdkonna andmekogumid