Eesti Teadusagentuuri algatatud valdkondliku teadus-arendustegevuse toetamise programmi RITA raames on käivitatud nelja ministeeriumi (keskkonna-, maaelu-, sise- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi) ühise ettepanekuna kaugseire rakendussuuring. Püstitatud lähteülesandele vastas Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi juhitud konsortsium KAUGSEIRE, kuhu kuuluvad Eesti kõige tuntumad kaugseire eri aspektidega seotud üheksa töörühma Tartu Ülikoolist (rühmade juhid Mait Lang, Tõnu Oja, Piia Post, Tiit Kutser), Tallinna Tehnikaülikoolist (Rivo Uiboupin, Raido Puust), Eesti Maaülikoolist (Aive Liibusk, Kalev Sepp) ja OÜ Kappazetast (Kaupo Voormansik).

Recent Submissions

View more