EST

Kuigi 21. sajandi tehnoloogia teeb enneolematuid edusamme, juhitakse maailma endiselt sõna abil. Tänapäeva maailm vajab inimesi, kellel oleks lisaks eriala tundmisele ka enesepeegeldamise võime ja kriitilise lugemise oskus; suure pildi nägemise võime ning tõlkimisoskus erinevate keelte ja kultuuride vahel.

ENG

School of Humanities offers all its students and to the Estonian society in general, knowledge and competences related to different languages, world views and cultural traditions.

Collections in this community

Recent Submissions

 • EKKD115: Eesti mitmekeelse keelekeskkonna andmestik 

  Verschik, Anna; Argus, Reili; Baird, Piret; Fedorova, Kapitolina; Gerassimenko, Olga; Kask, Helin; Kütt-Leedis, Andra; Tšuikina, Natalia (Tallinna Ülikool, 2024)
  Siin repositooriumis on projekti "Eesti mitmekeelse keelekeskkonna andmestik" raames kogutud tekstid ja link keelemaastike pildikaardile. 1) Eesti-inglise kakskeelsete taskuhäälingute transkriptsioonid. 2) Discord ...
 • Final Iron Age forts and settlement in Estonia 

  Siig, Kristo (Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste Instituut, 2024-05-29)
  EST: Andmepakett sisaldab andmeid ja R-i skripte 11.-13. sajandi Eesti linnuste ja erinevate asustust mudeldavate ruumiandmestike (viljakad mullad, kirjalikest allikatest tuntud külad, arheoloogilised asulakohad ja ...
 • Main dataset of the MetDect project 

  Kurisoo, Tuuli (Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, 2023)
  This dataset contains data collected and organised at Tallinn University, as a part of the MetDect project ("Metal-detected past: a study of long-term developments in settlement patterns, technology and visual culture on ...
 • MetDect WP4: Dataset on the chemical composition of non-ferrous artefacts 

  Kurisoo, Tuuli; Saage, Ragnar (Humanitaarteaduste instituut, Tallinna Ülikool, 2023)
  This dataset contains information on the chemical composition of archaeological finds (pXRF data) from Estonia, obtained with the SPECTRO xSORT analyser in August 2022. All analysed finds are stored at the Archaeological ...
 • Eesti detektorileidude atlas ja detektorileidude ontoloogiate kaardistamine (EDAO) 

  Kurisoo, Tuuli; Posti, Mari-Liis (Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, 2023)
  Käesolev andmestik koosneb EDAO projekti tööpakketide 2 ja 3 aruandest ning esemeliikide skeemidest. Aruanne ja esemeliikide skeemid on seotud EKKD75 projektiga, mis sai rahastuse programmist „Eesti keel ja kultuur digiajastul ...