• Sinimajanduse arendamise asukoha valiku kriteeriumid 

  Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2021)
  Sinimajandus, mis hõlmab otseselt kõiki ookeanide ja meredega seotud majandustegevusi, annab ELis tööd üle 4 miljonile inimesele ja moodustab 1,3 % ELi SKPst. Traditsioonilised sinimajanduse sektorid, sealhulgas kalandus, ...
 • Eesti merekeskkonna seireprogrammi täiendamise ettepanek 

  Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2022)
  Eesti merekeskkonna seire allprogrammi arendamisel on väga oluline roll olnud just rahvusvaheliselt kokku lepitud merekeskkonna kaitsmise ja seisundi hindamise kohustustel nagu 1992.a vastu võetud Läänemere piirkonna ...
 • Majanduslikult oluliste poolsiirdekalade koelmualade seisundi modelleerimine muutuvate keskkonnatingimuste ja survetegurite foonil 

  Rohtla, Mehis; Kotta, Jonne; Svirgsden, Roland; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2021)
  Käesoleva töö eesmärgiks oligi välja selgitada kvantitatiivsed seosed erinevate keskkonnaparameetrite, inimmõju ja kalade taastootmisalade toimimise vahel ning salvestada parimad seosed andmemudelina. Sõltumatutest ...
 • Veebipõhine tööriist hindamaks survetegurite kumulatiivset mõju loodusväärtustele 

  Kotta, Jonne; Fetissov, Mihhail; Kõivupuu, Anneliis; Vaher, Annaleena; Liversage, Kiran; Kotta, Emil; Kotta, Mihkel; Szava-Kovats, Robert (Tartu Ülikool, 2021-01)
  Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ...
 • Survetegurite kumulatiivsete mõjude hindamise raamistik 

  Kotta, Jonne; Liversage, Kiran; Szava-Kovats, Robert; Kotta, Emil; Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2019-12)
  Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ...

View more


Increased Visibility

Find your datasets in DataCite or OpenAIRE. Discover DataDOI from re3data and OpenDOAR.

DOI logo

Digital Object Identifier

All datasets of DataDOI have a valid DOI which is provided by DataCite Estonia. DOI makes it possible to share and cite your datasets.


Security

DataDOI is a repository that guarantees security and longevity of your data.

Documentation

General

Policies

 • Here you can familiarise yourself with all the policies of DataDOI.

Instructions

 • Find instructions on how to upload your data to DataDOI and how to edit your datasets.

Data Protection

Services

Data Management Plan

 • What is a Data Management Plan (DMP) and how to compose it. If you need an assistance with DMP, please contact tiiu.tarkpea@ut.ee

How to Manage Your Research Data

How to use DataDOI

 • If you need an individual consultation or a group training on how to use DataDOI, please contact evelin.arust@ut.ee. Or take a look at our Instructions page.

Please contact the DataDOI staff with your questions directly or through our general email: datadoi@datadoi.ee


Evelin Arust

Data Manager, administrator of the repository

Heiki Epner

Analyst of Digital Collections, administrator of the repository

Tiiu Tarkpea

Data Librarian