Recent Submissions

 • Programmi RITA tegevuse 1 projekti „Eseme- ja mobiilsidevõrgu kaitse simuleerimine küberharjutusväljal“ lõppraport 

  Mäeots, Mario; Preden, Jürgo; Kuusk, Tanel; Jakovits, Pelle; Reintam, Aare; Livenson, Ilja (University of Tartu, The Institute of EducationUniversity of Tartu, The Institute of Computer Science, 2022)
  The project was commissioned by the Estonian Research Council to support the goals of the Estonian Ministry of Defence. The project was funded through the European Regional Development Fund program "Strengthening of ...
 • Töö- ja pereelu ühitamise uuring 

  Eomois, Ester; Põder, Kaire (Estonian Business School, 2022)
  Töö- ja pereelu ühitamise uuringul oli kaks osa. Neis esimese raames testiti soorollide, stereotüüpide ja normide teadvustamiseks loodud videosalvestise vaatamise mõju Eesti keskkoolinoortele ning teise raames töötavatele ...
 • Eyebrow angle and gaze direction as modulators of the emotional value of schematic faces: a visual mismatch response (vMMR) study (data) 

  Kask, Annika; Põldver, Nele; Kreegipuu, Kairi (Tartu Ülikooli psühholoogia instituut, 2022)
  The aim of the present study was to examine if systematic manipulating with eyebrows and gaze directions expected to change the emotional value of schematic faces has an influence on the subjective and automatic discrimination ...
 • The areas of concern of systematic literature review 

  Janar, Pekarev (University of Tartu, 2020-12-31)
  The Weaponization of artificial intelligence (AI) is upending traditional warfare as the development of autonomous weapons systems (AWS) increases in pace and sophistication. As a result, the concept of the weaponized AI, ...
 • Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine 

  Veemaa, Jaanus; Pulk, Kristjan; Sepp, Veiko; Espenberg, Siim (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, 2021)
  Uuringu "Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine" lõpparuanne ja lisad. Uuringu tulemusel loodi nutika spetsialiseerumise (NS) juhtimismudel ning selle osana NS fookusvaldkondade (FV) arengu seiresüsteem. ...

View more