Now showing items 1-5 of 19

  • Sinimajanduse arendamise asukoha valiku kriteeriumid 

   Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2021)
   Sinimajandus, mis hõlmab otseselt kõiki ookeanide ja meredega seotud majandustegevusi, annab ELis tööd üle 4 miljonile inimesele ja moodustab 1,3 % ELi SKPst. Traditsioonilised sinimajanduse sektorid, sealhulgas kalandus, ...
  • Eesti merekeskkonna seireprogrammi täiendamise ettepanek 

   Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2022)
   Eesti merekeskkonna seire allprogrammi arendamisel on väga oluline roll olnud just rahvusvaheliselt kokku lepitud merekeskkonna kaitsmise ja seisundi hindamise kohustustel nagu 1992.a vastu võetud Läänemere piirkonna ...
  • Majanduslikult oluliste poolsiirdekalade koelmualade seisundi modelleerimine muutuvate keskkonnatingimuste ja survetegurite foonil 

   Rohtla, Mehis; Kotta, Jonne; Svirgsden, Roland; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2021)
   Käesoleva töö eesmärgiks oligi välja selgitada kvantitatiivsed seosed erinevate keskkonnaparameetrite, inimmõju ja kalade taastootmisalade toimimise vahel ning salvestada parimad seosed andmemudelina. Sõltumatutest ...
  • Veebipõhine tööriist hindamaks survetegurite kumulatiivset mõju loodusväärtustele 

   Kotta, Jonne; Fetissov, Mihhail; Kõivupuu, Anneliis; Vaher, Annaleena; Liversage, Kiran; Kotta, Emil; Kotta, Mihkel; Szava-Kovats, Robert (Tartu Ülikool, 2021-01)
   Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ...
  • Survetegurite kumulatiivsete mõjude hindamise raamistik 

   Kotta, Jonne; Liversage, Kiran; Szava-Kovats, Robert; Kotta, Emil; Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2019-12)
   Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ...