EST

ETAg toetab Eesti teadust ja innovatsiooni. Hoiame ja arendame tasakaalustatud, kõrgetasemelist ja rahvusvaheliselt edukat Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni süsteemi ja teadmistepõhist ning kestlikku Eesti ühiskonda.

ENG

ETAg supports research and innovation in Estonia. We maintain and develop a balanced, high-level and internationally successful research, development and innovation (RDI) system in Estonia, as well as a knowledge-based and sustainable Estonian society.

Collections in this community

Recent Submissions