EST

Keskus keskendub kolme põhitegevuse arendamisele:

  1. Eesti rahvastikuarengu alusuuringud ning Eesti demograafilise asendi analüütiline seire Baltoskandia ja Euroopa kontekstis.
  2. Rahvastikuteaduse andmealuse arendamine koostöös riigi andmekorraldust haldavate institutsioonidega. Eesmärgiks on ajas ja ruumis ning rahvusvaheliselt võrreldavate andmestike olemasolu, nende kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine.
  3. Rahvastikuteaduslike põhiteadmiste levik tagatakse baaskursuste süsteemi kaudu Eesti ülikoolides.

Lisainfo: