EST

Tallinna Ülikoolis hoitav arheoloogia teaduskogu moodustab Eesti arheoloogia rahvuskollektsioonist suurima osa. Selle asutamisajaks peetakse 1947. aastat, kuigi kogu moodustavate vanemate kollektsioonide kujunemise eellugu ulatub ajas palju kaugemale – 1838. aastasse. Erinevatest osadest moodustuv arheoloogiakogu on aja jooksul kujunenud eri institutsioonide, sh Õpetatud Eesti Seltsi, Eestimaa Kirjanduse Ühingu, Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi jt muinasteaduslike kollektsioonide liitumise tulemusel. Alates 2006. aastast on see kogu võetud arvele riigivarana. TLÜ arheoloogiakogu tähistatakse akronüümiga AI.

ENG

The archaeological collection held at Tallinn University forms the largest part of the national archaeological collection in Estonia. 1947 is considered to be the foundation year of our research collection, while the oldest parts of collection derive from much earlier periods, even from the year 1838. Consisting of different parts, the research collection has formed as a result of merging collections from various institutions such as the Learned Estonian Society, Estonian Literary Society, Cabinet of Archaeology, University of Tartu, Estonian National Museum, Estonian History Museum and the Institute of History, Estonian Academy of Sciences. Since 2006, the archaeological collection of Tallinn University has been registered in the list of the state assets. The collection is marked by an acronym AI.

Recent Submissions