Now showing items 1-1 of 1

    • Eesti detektorileidude atlas ja detektorileidude ontoloogiate kaardistamine (EDAO) 

      Kurisoo, Tuuli; Posti, Mari-Liis (Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, 2023)
      Käesolev andmestik koosneb EDAO projekti tööpakketide 2 ja 3 aruandest ning esemeliikide skeemidest. Aruanne ja esemeliikide skeemid on seotud EKKD75 projektiga, mis sai rahastuse programmist „Eesti keel ja kultuur digiajastul ...