Now showing items 1-1 of 1

    • Täppissademed 

      Post, Piia; Toll, Velle; Rahu, Jorma; Voormansik, Tanel (2020)
      RITA1/02-52 meteoroloogia alamteema raames töötati välja Eesti oludesse sobiv täppissademete kaardistamise metoodika. Peamiseks andmeallikaks olid Eesti Keskkonnaagentuuri (KAURi) sademejaamade ning Sürgavere radari andmed ...