Now showing items 1-1 of 1

    • Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine 

      Veemaa, Jaanus; Pulk, Kristjan; Sepp, Veiko; Espenberg, Siim (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, 2021)
      Uuringu "Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine" lõpparuanne ja lisad. Uuringu tulemusel loodi nutika spetsialiseerumise (NS) juhtimismudel ning selle osana NS fookusvaldkondade (FV) arengu seiresüsteem. ...