Now showing items 1-1 of 1

    • Copernicus Cal/Val Solution: Copernicus measurement network and supersites 

      Ligi, Martin; Tison, Céline; Raynal, Matthias; Labroue, Sylvie; Nencioli, Francesco; Pflug, Bringfried; Gielen, Bert; Lambert, Jean-Christopher; Papale, Dario; Tack, Frederik; Holzwarth, Stefanie; Compernolle, Steven; Mazière, Martine; Sha, Mahesh Kumar; Verhoelst, Tijl; Clerc, Sebastien (CCVS Consortium, 2023-01-29)
      Dokumendi eesmärgiks on leida olemasolevate Copernicus missiooni kalibreerimise ja valideerimismõõtmiste kitsaskohti ja pakkuda võimalikke lahendusi.