Now showing items 1-1 of 1

    • Copernicus Cal/Val Solution: Field and Aerial Campaigns 

      Holzwarth, S.; Bes, C.; Pflug, B.; Sha, M.K.; Tack, F.; Tison, C.; Bachmann, M.; Clerc, S.; Lambert, J.C.; Mota, B.; Ligi, Martin; Vendt, Riho (CCVS Consortium, 2021-05-26)
      Dokumendi eesmärgiks oli kokku koguda informatsioon olemasolevate ja tulevaste mõõtekampaaniate kohta, mis on kasutatavad Copernicus missiooni satelliidiandmete kalibreerimiseks ja valideerimiseks.