Now showing items 1-1 of 1

    • DigiEfekt: matemaatikapädevus (mathematical competence) 

      Johanson, Marje; Sõrmus, Maarja; Jukk, Hannes; Pedaste, Margus; Baucal, Aleksandar (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
      Matemaatikapädevuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kolmest tabelist (“math_3_data”; “math_6_data”; “math_9_data”), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste sügisese ja ...