Now showing items 1-3 of 3

  • Feature database of Estonian agricultural parcels for crop classification (years 2018-2019). 

   Voormansik, Kaupo; Järveoja, Mihkel; Sünter, Indrek; Tamm, Tanel; Lang, Mait; Sagris, Valentina; Domnich, Marharyta (2020)
   Feature database of Estonian agricultural parcels for crop classification (years 2018-2019). Sentinel-1 and -2 and additional geospatial feature set time series about Estonian agricultural parcels 2018-2019. The time series ...
  • Kaugseire jätkusuutliku rakendamise kava 

   Noorma, Anu; Lang, Mait; Alikas, Krista; Jakobson, Liisi; Olesk, Aire; Kutser, Tiit; Post, Piia; Toll, Velle; Uiboupin, Rivo; Sipelgas, Liis; Raudsepp, Urmas; Rikka, Sander; Oja, Tõnu; Sagris, Valentina; Puust, Raido; Liibusk, Aive; Sepp, Kalev; Järveoja, Mihkel; Voormansik, Kaupo (2020)
   Kaugseire jätkusuutliku rakendamise kava koostamise eesmärgiks oli võimaluste pakkumine kaugseireandmete kasutamise ja uute rakenduste väljatöötamise abil kaasa aidata avaliku sektori asutuste ees seisvate ülesannete ...
  • Põllumajandusmaade kasutuse seire 

   Voormansik, Kaupo; Järveoja, Mihkel; Domnich, Marharyta; Sünter, Indrek; Tamm, Tanel; Lang, Mait; Sagris, Valentina; Oja, Tõnu; Sepp, Kalev (2020)