Now showing items 1-3 of 3

  • Copernicus Cal/Val Solution: Field and Aerial Campaigns 

   Holzwarth, S.; Bes, C.; Pflug, B.; Sha, M.K.; Tack, F.; Tison, C.; Bachmann, M.; Clerc, S.; Lambert, J.C.; Mota, B.; Ligi, Martin; Vendt, Riho (CCVS Consortium, 2021-05-26)
   Dokumendi eesmärgiks oli kokku koguda informatsioon olemasolevate ja tulevaste mõõtekampaaniate kohta, mis on kasutatavad Copernicus missiooni satelliidiandmete kalibreerimiseks ja valideerimiseks.
  • Copernicus Cal/Val Solution: Recommendations for R&D activities on instrumentation technologies 

   Aun, Margit; Sha, M.K.; Tack, F.; Tison, C.; Meygret, A.; Maziere, M.; Bachmann, M.; Bes, C.; Boersma, K.F.; Clerc, S.; Dick, A.; Ferrec, Y.; Fix, A.; Hajduch, G.; Holzwarth, S.; Jakobson, Erko; Kuhn, J.; Labroue, S.; Lacrouts, C.; Ligi, Martin; Merlaud, A.; Nencioli, F.; Pflug, B.; Pierangelo, C.; Raynal, M.; Raynal, T.; Tilstra, G. (CCVS Consortium, 2022-06-02)
   Raport Euroopa Liidu kaugseire programmi Copernicus raames kasutusel olevatest kalibreerimise ja valideerimise tehnoloogiatest ja puudujääkidest. Raportis antakse soovitusi uurimis- ja arendustegevusteks tehnoloogia ...
  • Copernicus Cal/Val Solution: Systematic Ground-Based Measurements 

   Ligi, Martin; Tison, C.; Mazière, M.; Sha, M.K.; Pflug, B.; Aun, Margit; Bachmann, M.; Bès, C.; Boy, F.; Clerc, S.; Compernolle, S.; Gielen, B.; Guinle, T.; Holzwarth, S.; Jakobson, Erko; Lambert, J.-C.; Lanconelli, C.; Papale, D.; Sanders, R.; Steinhoff, T.; Roozendael, M. (CCVS Consortium, 2021-05-31)
   Ülevaate raport olemasolevatest regulaarselt töötavatest kalibreerimise ja valideerimise mõõtejaamadest ja võrgustikest Euroopas ja mujal maailmas. Raportis kirjeldatakse valitud jaamasid ja võrgustikke – üldine informatsioon, ...