Now showing items 1-2 of 2

  • DigiEfekt: digivahendite, õppevara ja sisu kasutamine tundides (use of digital technologies and learning activities in classroom) 

   Saks, Katrin; Pedaste, Margus; Heintalu, Kõue; Laanemets, Laivi; Remmelg, Mailen; Ilosaar, Alge; Veskus, Kersti (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Digitehnoloogiate, -õppekeskkondade ja -sisu kasutamise andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kolmest tabelist, kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi tunnivaatluste ja seotud intervjuude ...
  • DigiEfekt: õpilaste õpipädevus (students’ learning competence) 

   Saks, Katrin; Raave, Doris Kristina; Heintalu, Kõue; Laanemets, Laivi; Remmelg, Mailen; Ilosaar, Alge; Veskus, Kersti (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2023-04)
   Õpipädevuse andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kahest andmetabelist, kus ühes on esitatud 6. ja 9. klassi õpilaste eesti keele, matemaatika ja loodusainete õpipädevuse küsimustike ...