Now showing items 1-1 of 1

    • Töö- ja pereelu ühitamise uuring 

      Eomois, Ester; Põder, Kaire (Estonian Business School, 2022)
      Töö- ja pereelu ühitamise uuringul oli kaks osa. Neis esimese raames testiti soorollide, stereotüüpide ja normide teadvustamiseks loodud videosalvestise vaatamise mõju Eesti keskkoolinoortele ning teise raames töötavatele ...