Now showing items 87-290 of 290

   Subject
   fiction [2]
   Fire Weather Index [1]
   focus group analysis [1]
   forested landscape [1]
   fuel load [1]
   gelatin [1]
   geminates [2]
   Geoloogia [2]
   geoloogiline kaardistamine [1]
   graafikud [1]
   H. Heidemanni nim. trükikoda [1]
   Haapsalu Castle, animal bones, macrofossils, watersieving, floating [1]
   haridus [1]
   hydrology [1]
   identiteedid [5]
   identity [4]
   ilmaradari andmed [1]
   ilukirjandus [2]
   Imaging in paleopathology [1]
   Inari Saami [1]
   Infant remains [1]
   informatsioon [1]
   intensity [1]
   intervocalic [1]
   Ion-induced nucleation [1]
   ionic liquid [3]
   juhtimine [1]
   juurdepääs uurimisandmetele [1]
   Kambrium [1]
   karjäärinõustamine [1]
   karjääriplaneerimine [1]
   kaugseire [1]
   kaugseire rakendamine Eestis [1]
   kaugseire rakendused Eestis [1]
   kaugseire rakenduste teostatavus [1]
   keeleteadus [2]
   keeletehnoloogia [2]
   kehakultuur [1]
   kirjandussaated [1]
   kodanikuosalus [5]
   Kodavere, sünnimeetrika, 19. sajand [1]
   korpuslingvistika [2]
   kõrgharidus [1]
   kultuuriharrastused [5]
   kultuurisaated [1]
   kunst [1]
   kutseharidus [1]
   kutsenõuandla [1]
   kutseoskused [1]
   kutsepropaganda [1]
   küsitlused [49]
   küsitlusuuring [5]
   küsitlusuuringud [1]
   language processing [2]
   language technology [3]
   LiDAR data [1]
   liikuvus [1]
   linguistics [2]
   Linnaplaneerimine [1]
   Long-term environmental measurements [4]
   Long-term measurements [2]
   maaamet [1]
   matkad [1]
   Meadow Mari [1]
   Medieval and Early Modern [1]
   meediakasutus [5]
   meediauuringud [3]
   Metabolic bone disease [1]
   MIC [1]
   mikrokliima [1]
   Mismatch negativity [1]
   mismatch negativity [1]
   Mobility distribution [5]
   molecular dynamics [1]
   monument [1]
   mulla [1]
   mullastiku kaart [1]
   muusikasaated [1]
   Nanometer aerosol particles [5]
   New particle formation in atmosphere [1]
   New-born skeletons [1]
   Ny-Ålesund [1]
   One second aged ions [1]
   Ordoviitsium [1]
   Paleopathology [1]
   Particle size distribution [2]
   päevik [1]
   Pärand [1]
   Päranditurism [1]
   peer review, peer feedback, academic writing groups, doctorate students, hedging devices, social presence [1]
   personalipoliitika [1]
   phase diagram [1]
   Phonetics [1]
   phonetics [1]
   Photographic imaging [1]
   Physical Anthropology [2]
   Pitch [1]
   pitch [2]
   pitch change [1]
   Polish Polar Station in Hornsund [1]
   polügraafia [1]
   polypyrrole [2]
   põlvkonnad [1]
   precipitation [1]
   programmid [1]
   prosody [1]
   puhkemajandus [1]
   quality [1]
   quality of segments [1]
   Quantity [1]
   quantity [3]
   quantity processing [1]
   quantity stimuli [1]
   raadiosaated [1]
   radar [1]
   rain-gauge [1]
   realtive humidity [2]
   reconstruction monitoring [1]
   reed bed [1]
   Reflectance Transformation Imaging [2]
   reforestation [1]
   remote sensing [1]
   remote sensing for construction [1]
   Rickets [1]
   riigikaitse [46]
   RTI Builder [1]
   RTI imaging [2]
   RTI Paleopathology [1]
   RTI Viewer [1]
   RTIBuilder [1]
   RTIViewer [1]
   saatekavad [1]
   satelliitseire [1]
   Scurvy [1]
   second language acquisition [1]
   Security risks [1]
   segmental duration [2]
   segmental phonetics [1]
   semantika, liikumisverbid, sorteerimiskatse, hiireliigutuste trajektoorid, horisontaalsus/vertikaalsus [1]
   sense embeddings [1]
   Silur [1]
   Size distribution [1]
   skulptuur [1]
   social hackathon [1]
   soil [1]
   soilmap [1]
   sotsiaalkultuurilised probleemid [1]
   sotsiaalsed muutused [5]
   sotsiaalsed vajadused [1]
   Southern Dunlin [1]
   speech perception [1]
   Spitsbergen [2]
   Spontaneous Speech [1]
   spontaneous speech [1]
   sport [1]
   statistika [1]
   Stratigraafia [1]
   stress [1]
   suhtlemine [1]
   surveys [4]
   Svalbard [2]
   Syllable [1]
   Systematic literature review [1]
   tarbimine [5]
   Tartu [1]
   täppissademed [1]
   teadus [1]
   teaduslik uurimistöö [1]
   tehased [1]
   telesaated [1]
   televisioon [1]
   tervis [1]
   tervisesport [1]
   tethersonde soundings [2]
   text mining [1]
   three-way quantity [1]
   toxicity [1]
   tööjõud [1]
   töötajad [1]
   trükikoda [1]
   trükikojad [1]
   trükitööstus [1]
   Turism [1]
   turismireisid [1]
   underspecification [1]
   uurimisandmed Eestis [1]
   uuringud [2]
   ühiskondlik seisund [5]
   ülikoolid [1]
   vaba aeg [1]
   Variation in language [1]
   väärtused [5]
   vertical profiles of air temperature [2]
   vestlus [1]
   vowel quality [1]
   Vowels [1]
   water quality [1]
   wet grassland [1]
   wildfire prevention [1]
   wind speed and wind direction [2]
   word embeddings [1]
   word frequency [1]
   word prosody [1]
   youth [4]