Tartu Ülikooli teadlased viisid 2014. aastal ellu projekti “Eesti naisrahvastiku seksuaalse ja reproduktiivse riskikäitumise mõjurid, suundumused, ennetus- ja sekkumisvõimalused (ESTRE)“, mida toetas Euroopa Regionaalarengu fond Eesti Teadusagentuuri programmi TerVE kaudu. Projekti raames teostati rahvastikupõhine läbilõikeuuring 16–44-aastaste Eesti naiste hulgas. Sarnane uuring viidi läbi ka kümme aastat varem.

Uuringutega saab tutvuda kodulehel.

Uuringul on Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomtee luba nr 226/T-7 (19.06.2013).