Now showing items 12-19 of 19

  • Optilise kaugseire kasutamine kalade kude- ja turgutusalade kaardistamisel 

   Herkül, Kristjan; Rohtla, Mehis; Svirgsden, Roland; Vahtmäe, Ele; Kutser, Tiit; Kotta, Jonne; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2020-05)
   Madala rannikuvee ja sisevee põhjasubstraadi ja -elustiku kaardistustööde läbiviimine kasutades ainult tavapäraseid kohtvaatluseid on kulukas ja aeganõudev, sest mootorpaatidega proovipunktide külastamine võib olla ohtlik ...
  • Optilise kaugseire kasutamine merepõhja elupaikade kaardistamisel 

   Herkül, Kristjan; Vahtmäe, Ele; Kutser, Tiit (Tartu Ülikool, 2020-04)
   Madala rannikuvee ja sisevee põhjasubstraadi ja -elustiku kaardistustööde läbiviimine kasutades ainult tavapäraseid kohtvaatluseid on kulukas ja aeganõudev, sest mootorpaatidega proovipunktide külastamine võib olla ohtlik ...
  • Otoliidi mikrokeemia meetodite kasutamine kalade täiendi tekkimise uurimisel 

   Rohtla, Mehis; Svirgsden, Roland; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2021-07)
   Kaladele olulised rannikumere elupaigad hõlmavad kude-, turgutus- ja toitumisalasid ning nendevahelisi rändeteid. Sõltuvalt kalaliigist võivad need olulised piirkonnad paikneda nii mage- kui ka riimvees, kuid näiteks ...
  • Primaarproduktsiooni hindamine kaugseire abil 

   Soomets, Tuuli; Kutser, Tiit (Tartu Ülikool, 2021-01)
   Kogu ökosüsteemi produktiivsuse alus on primaarproduktsioon ehk esmasproduktsioon (PP, primary production). See on autotroofide poolt fotosünteesiprotsessis toodetud orgaaniline aine (seotud energia hulk moodustatud ...
  • Sinimajanduse arendamise asukoha valiku kriteeriumid 

   Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2021)
   Sinimajandus, mis hõlmab otseselt kõiki ookeanide ja meredega seotud majandustegevusi, annab ELis tööd üle 4 miljonile inimesele ja moodustab 1,3 % ELi SKPst. Traditsioonilised sinimajanduse sektorid, sealhulgas kalandus, ...
  • Survetegurite kumulatiivsete mõjude hindamise raamistik 

   Kotta, Jonne; Liversage, Kiran; Szava-Kovats, Robert; Kotta, Emil; Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2019-12)
   Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ...
  • Veebipõhine tööriist hindamaks survetegurite kumulatiivset mõju loodusväärtustele 

   Kotta, Jonne; Fetissov, Mihhail; Kõivupuu, Anneliis; Vaher, Annaleena; Liversage, Kiran; Kotta, Emil; Kotta, Mihkel; Szava-Kovats, Robert (Tartu Ülikool, 2021-01)
   Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ...
  • Võõrliikide kaardistamine rahvateaduse abil 

   Kotta, Jonne (Tartu Ülikool, 2021-06)
   Käesoleva teema all arendati välja nutitelefoni rakendus, mis võimaldab rahvateadlaste abil kaardistada võõrliike kogu Eesti merealal. Vastavalt RITA projekti taotlusele oli plaan kokku koondada olemasolev võõrliikide ...