Now showing items 1-17 of 17

  • Drone survey raw data based on an example construction project (50 weeks) 

   Puust, Raido (2020-11-30)
   Data presents drone survey raw data (from different flight altitudes) which has been gathered during the TalTech Study Building reconstruction (Mäepealse 3, 12618, Tallinn, Estonia) during November 2019 - November 2020.
  • Ehitustegevuse planeerimine ja järelevalve 

   Puust, Raido; Varbla, Sander (2020)
  • ESTHub analüüs 

   CGI Eesti AS (2020)
   Analüüsis kirjeldatakse ESTHubi kui riiklikku satelliidiandmete ühtset platvormi ning tuuakse välja juhised ja soovitused ESTHubi kasutuselevõtuks võttes aluseks RITA KAUGSEIRE raames välja töötatud teaduspõhised prototüübid.
  • Feature database of Estonian agricultural parcels for crop classification (years 2018-2019). 

   Voormansik, Kaupo; Järveoja, Mihkel; Sünter, Indrek; Tamm, Tanel; Lang, Mait; Sagris, Valentina; Domnich, Marharyta (2020)
   Feature database of Estonian agricultural parcels for crop classification (years 2018-2019). Sentinel-1 and -2 and additional geospatial feature set time series about Estonian agricultural parcels 2018-2019. The time series ...
  • Fire Weather Index (FWI) for Estonia for growing seasons 2018 and 2019 

   Sagris, Valentina; Oja, Tõnu; Muru, Merle; Sepp, Edgar (2020-12-01)
   The Canadian Forest Fire Weather Index (FWI) System (Van Wagner 1987) is a weather-based means of calculating potential fire conditions. Canadian research on forest fire danger rating was started in the 1920s, but in recent ...
  • Hüperspektraalsed kaugseire pildid 

   Vahtmäe, Ele; Kutser, Tiit (2020)
  • Integrated high-resolution dataset of Estonian precipitation 2018-2019 

   Rahu, Jorma; Voormansik, Tanel; Toll, Velle; Post, Piia (2020-12)
  • Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel (projekti RITA1 KAUGSEIRE lõpparuanne) 

   Noorma, Anu; Jakobson, Liisi; Lang, Mait; Kutser, Tiit; Oja, Tõnu; Uiboupin, Rivo; Voormansik, Kaupo; Puust, Raido; Post, Piia; Sepp, Kalev; Liibusk, Aive (2020)
   RITA KAUGSEIRE (2018 – 2020) on Eesti Teadusagentuuri algatatud valdkondliku teadus-arendustegevuse toetamise programmi RITA projekt, mille eesmärgiks on kaugseire andmete laiem kasutuselevõtt avalike teenuste paremaks ...
  • Kaugseire jätkusuutliku rakendamise kava 

   Noorma, Anu; Lang, Mait; Alikas, Krista; Jakobson, Liisi; Olesk, Aire; Kutser, Tiit; Post, Piia; Toll, Velle; Uiboupin, Rivo; Sipelgas, Liis; Raudsepp, Urmas; Rikka, Sander; Oja, Tõnu; Sagris, Valentina; Puust, Raido; Liibusk, Aive; Sepp, Kalev; Järveoja, Mihkel; Voormansik, Kaupo (2020)
   Kaugseire jätkusuutliku rakendamise kava koostamise eesmärgiks oli võimaluste pakkumine kaugseireandmete kasutamise ja uute rakenduste väljatöötamise abil kaasa aidata avaliku sektori asutuste ees seisvate ülesannete ...
  • Meretaseme väljad: satelliitaltimeetria ja mudelprognoos 

   Maljutenko, Ilja; Raudsepp, Urmas; Uiboupin, Rivo (2020)
  • Metsa- ja maastikutulekahjude ennetamine ja likvideerimine 

   Oja, Tõnu; Sagris, Valentina; Muru, Merle; Sepp, Edgar; Lang, Mait; Post, Piia; Rahu, Jorma; Toll, Velle; Voormansik, Tanel (2020)
  • Põlevmaterjali kaardid maastikupõlengute modelleerimiseks 

   Lang, Mait; Jakobson, Liisi (2020-06-19)
   The dataset consists of landcover map and airborne lidar data based predictions of forest canopy structure. The dataset is ready to be used for simulation experiments with Fire Behavior Prediction (FBP) System.
  • Põllumajandusmaade kasutuse seire 

   Voormansik, Kaupo; Järveoja, Mihkel; Domnich, Marharyta; Sünter, Indrek; Tamm, Tanel; Lang, Mait; Sagris, Valentina; Oja, Tõnu; Sepp, Kalev (2020)
  • Täppissademed 

   Post, Piia; Toll, Velle; Rahu, Jorma; Voormansik, Tanel (2020)
   RITA1/02-52 meteoroloogia alamteema raames töötati välja Eesti oludesse sobiv täppissademete kaardistamise metoodika. Peamiseks andmeallikaks olid Eesti Keskkonnaagentuuri (KAURi) sademejaamade ning Sürgavere radari andmed ...
  • Teostatavusuuring 

   Eerme, Tõnis (2020)
   Teostatavusuuringu eesmärkideks oli projekti RITA1 KAUGSEIRE arendussuundade (maastikutulekahjude, veetaseme, põllumajandusmaade kasutuse ja ehitustegevuse järelvalve seire) raames välja töötatud prototüüpide kohta: 1) ...
  • Veetaseme seire, üleujutuste kaardistamine ja märgalae niiskusrežiim 

   Uiboupin, Rivo; Rikka, Sander; Sipelgas, Liis; Arikas, Age; Liibusk, Aive; Kall, Tarmo; Alikas, Krista; Ansper-Toomsalu, Ave; Tampuu, Tauri; Kull, Ain; Hallik, Lea; Lang, Mait; Raudsepp, Urmas; Maljutenko, Ilja; Lagemaa, Priidik; Kõuts, Tarmo; Vahter, Kaimo (2020)
   Projekti RITA1 KAUGSEIRE käigus töötati välja kaugseire andmete töötlemise metoodid/prototüübid, mis võimaldavad parandada mitmeid järgmisi seirerakendusi ja riiklike teenuseid: (1) üleujutuste seire satelliitpiltidel ...