Now showing items 191-210 of 341

  • Main dataset of the MetDect project 

   Kurisoo, Tuuli (Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, 2023)
   This dataset contains data collected and organised at Tallinn University, as a part of the MetDect project ("Metal-detected past: a study of long-term developments in settlement patterns, technology and visual culture on ...
  • Majanduslikult oluliste poolsiirdekalade koelmualade seisundi modelleerimine muutuvate keskkonnatingimuste ja survetegurite foonil 

   Rohtla, Mehis; Kotta, Jonne; Svirgsden, Roland; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2021)
   Käesoleva töö eesmärgiks oligi välja selgitada kvantitatiivsed seosed erinevate keskkonnaparameetrite, inimmõju ja kalade taastootmisalade toimimise vahel ning salvestada parimad seosed andmemudelina. Sõltumatutest ...
  • Managing coastal grasslands for an endangered wader species can give a positive result only when expanding the area of open landscape 

   Kaasiku, Triin; Rannap, Riinu; Kaart, Tanel (2018)
   1) The rapid loss of wetlands has caused a severe decline in the biota associated with these habitats. In Europe, the loss of wet grasslands has seriously affected breeding waders, whose numbers have halved in past 50 years ...
  • Meadow Mari Prosody data 

   Lehiste, Ilse; Teras, Pire; Help, Toomas; Lippus, Pärtel; Meister, Einar; Pajusalu, Karl; Viitso, Tiit-Rein (2005)
   This dataset contains the segmental durations, F0 measurements and formant values F1-F3 from the vowels in 1-4 syllable words in Meadow Mari, a Finno-Ugric language. 8 native speakers read a list of 100 sentences, each ...
  • Men have higher risk of kinesiophobia after anterior cruciate ligament reconstruction in long term follow up. 

   Rips, Leho; Luik, Mihkel; Koovit, Tauno; Saar, Helena; Kuik, Rein; Kartus, Jüri-Toomas; Rahu, Madis (University of Tartu, 2022)
   Background Psychological and physiological factors could negatively affect patients' recovery and increase re-injury rate after anterior cruciate ligament reconstruction (ACLR). In daily practice surgeons and physiotherapists ...
  • Mere elupaikade kirjeldamise parandamise võimalused kasutades autonoomseid mõõtmisi ja andmeprodukte 

   Lips, Urmas; Buschmann, Fred; Liblik, Taavi; Rünk, Nelli; Salm, Kai; Samlas, Oliver; Stoicescu, Stella-Theresa; Suhhova, Irina (Tartu Ülikool, 2021-04)
   Konventsionaalsed uurimislaevadelt tehtavad mõõtmised on pikaajaliselt välja kujunenud viis mereseiret teostada. Uurimislaevalt on võimalik teha kõrgtäpseid, usaldusväärseid mõõtmisi suure hulga parameetrite osas. Lisaks ...
  • Mereliste elupaigatüüpide seisundi hindamise metoodika 

   Torn, Kaire (Tartu Ülikool, 2020-01)
   Merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) kohaselt on vajalik liikmesriikidel viia merealal läbi keskkonnaseisundi hindamine, mis hõlmab merepõhja füüsikalisi ja keemilisi, elupaigatüüpide ja elupaikadega seotud bioloogiliste ...
  • Mereliste elupaigatüüpide seisundi hindamise metoodika testimine pilootalal 

   Torn, Kaire (Tartu Ülikool, 2021)
   Merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) kohaselt on vajalik liikmesriikidel viia merealal läbi keskkonnaseisundi hindamine, mis hõlmab merepõhja füüsikalisi ja keemilisi, elupaigatüüpide ja elupaikadega seotud bioloogiliste ...
  • Merepõhja geoloogia: geofüüsikalised kaugseire meetodid ja setteuuringud 

   Heinsalu, Atko; Alliksaar, Tiiu; Liiv, Merlin; Kallaste, Toivo; Urtson, Kristjan; Karpin, Vladimir; Suuroja, Sten; Tuuling, Igor; Veski, Anu (Tartu Ülikool, 2021)
   Eesti merealade geodiversiteet on mitmekesine. Peamised tegurid, mis määravad geoloogilise ehituse eripära, on aluskorra kristalsete kivimite ja aluspõhja settekivimite pinnamood, mandriliustiku kulutus ja kuhje ning ...
  • Meretaseme väljad: satelliitaltimeetria ja mudelprognoos 

   Maljutenko, Ilja; Raudsepp, Urmas; Uiboupin, Rivo (2020)
  • MetDect WP4: Dataset on the chemical composition of non-ferrous artefacts 

   Kurisoo, Tuuli; Saage, Ragnar (Humanitaarteaduste instituut, Tallinna Ülikool, 2023)
   This dataset contains information on the chemical composition of archaeological finds (pXRF data) from Estonia, obtained with the SPECTRO xSORT analyser in August 2022. All analysed finds are stored at the Archaeological ...
  • Metsa- ja maastikutulekahjude ennetamine ja likvideerimine 

   Oja, Tõnu; Sagris, Valentina; Muru, Merle; Sepp, Edgar; Lang, Mait; Post, Piia; Rahu, Jorma; Toll, Velle; Voormansik, Tanel (2020)
  • Mina. Maailm. Meedia 2002 

   Jakobson, Valeria; Kalmus, Veronika; Kasemets, Aare; Keller, Margit; Korts, Külliki; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauristin, Marju; Lindi, Elo; Lõhmus, Maarja; Masso, Anu; Nigul, Annika; Past, Aune; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Raudsaar, Mart; Runnel, Pille; Salupere, Rauno; Tammpuu, Piia; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin (2002)
  • Mina. Maailm. Meedia 2005 

   Jakobson, Valeria; Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Korts, Külliki; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauk, Epp; Lauristin, Marju; Harro-Loit, Halliki; Lõhmus, Maarja; Masso, Anu; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Runnel, Pille; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin (2005)
  • Mina. Maailm. Meedia 2008 

   Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Kiisel, Maie; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauristin, Marju; Lõhmus, Maarja; Masso, Anu; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Reinsalu, Kristina; Runnel, Pille; Seppel, Külliki; Siibak, Andra; Tammpuu, Piia; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin (2008)
  • Mina. Maailm. Meedia 2011 

   Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Kiisel, Maie; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauristin, Marju; Lõhmus, Maarja; Masso, Anu; Männiste, Tiiu; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Reinsalu, Kristina; Runnel, Pille; Seppel, Külliki; Siibak, Andra; Tammpuu, Piia; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin (2011)
  • Mina. Maailm. Meedia 2014 

   Harro-Loit, Halliki; Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Kello, Katrin; Kiisel, Maie; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauristin, Marju; Leppik, Marianne; Masso, Anu; Männiste, Tiiu; Opermann, Signe; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Rämmer, Andu; Seppel, Külliki; Siibak, Andra; Tammpuu, Piia; Uibu, Marko; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin (2014)
  • MSDs and functional characteristics of the neck in office workers working with a laptop or desktop computer 

   Argus, Martin; Pääsuke, Mati (University of Tartu, 2021)
   Background Using a laptop for work is gaining rapid popularity, but there is little evidence how it influences the musculoskeletal disoders (MSD) and functional characteristics of the neck and shoulder area. The aim of ...